Analiza koridorja A1 Hoče – Pesnica je sestavljena iz 4 ključnih prvin:

Kolesarski koridor A1 povezuje severni del Mestne občine Maribor, od Šentiljske ceste, z južnim delom vse do Hoč.  Dolžina koridorja v obe smeri znaša 37,1 kilometra. Na celotnem koridorju v obe smeri smo identificirali 28 problemov in sicer v smeri od severa proti jugi 15, ter v smeri od juga proti severu 13. Analizirali smo tudi vrste kolesarskih površin in jih upodobili na grafu, ki ga vidite spodaj.

Kolesarski koridor A1 Hoče – Pesnica meri skupno v obe smeri 24,7 kilometra.

Od severa proti jugu oz. iz smeri Pesnice proti Hočam je skupno 12,4 kilometra in sicer:

 • kolesarske steze 2,1 kilometra,
 • kolesarskega pasu na pločniku 3,7 kilometra,
 • nerazmejene kolesarske površine na pločniku 0 kilometrov,
 • souporabe prometnega pasu 0 kilometrov,
 • kolesarskega pasu na vozišču 3,7 kilometra,
 • vožnje po vozišču 2,9 kilometra,
 • peš cone 0 kilometrov.

Od juga proti severu oz. iz smeri Hoč proti Pesnici je skupno 12,3 kilometra in sicer:

 • kolesarske steze 1,7 kilometra,
 • kolesarskega pasu na pločniku 2,7 kilometra,
 • nerazmejene kolesarske površine na pločniku 0,5 kilometrov,
 • souporabe prometnega pasu 0 kilometrov,
 • kolesarskega pasu na vozišču 3,6 kilometra,
 • vožnje po vozišču 3,8 kilometra,
 • peš cone 0 kilometrov.

Legendi za razumevanje interaktivnega zemljevida analize koridorja:

Vsak zemljevid posameznega koridorja je sestavljen iz petih plasti (layer), ki jih lahko v meniju na levi strani poljubno odkljukate za prikaz. Prvo plast predstavlja osnovni zaris koridorja, kot je bil zarisan v sklopu projekta Kolesarsko mesto v letu 2020 v njegovi pripadajoči barvi. Nato sledita izmenično plasti, ki opredeljujeta vrste kolesarskih površin v smeri poteka koridorja (iz severa priti jugu ali iz zahoda proti vzhodu in obratno) in plasti s problemi v smeri poteka koridorja.

Vsak točko problema smo opredelili z/s:

 • imenom,
 • sliko,
 • opisom problema,
 • povezavo do videa na spletu,
 • katero od petih osnovnih zahtev za načrtovanje kolesarskih površin krši,
 • kateri člen in odstavek Pravilnika o kolesarskih površinah krši,
 • navedek iz dotičnega člena,
 • predlagano rešitev problema.