Analiza koridorja A10 Pekre – Titova cesta je sestavljena iz 4 ključnih prvin:

Kolesarski koridor A10 povezuje Pekre z Titovo cesto na vzhodu.

Kolesarski koridor A10 Pekre z Titovo cesto.

 

Legendi za razumevanje interaktivnega zemljevida analize koridorja:

Vsak zemljevid posameznega koridorja je sestavljen iz petih plasti (layer), ki jih lahko v meniju na levi strani poljubno odkljukate za prikaz. Prvo plast predstavlja osnovni zaris koridorja, kot je bil zarisan v sklopu projekta Kolesarsko mesto v letu 2020 v njegovi pripadajoči barvi. Nato sledita izmenično plasti, ki opredeljujeta vrste kolesarskih površin v smeri poteka koridorja (iz severa priti jugu ali iz zahoda proti vzhodu in obratno) in plasti s problemi v smeri poteka koridorja.

Vsak točko problema smo opredelili z/s:

  • imenom,
  • sliko,
  • opisom problema,
  • povezavo do videa na spletu,
  • katero od petih osnovnih zahtev za načrtovanje kolesarskih površin krši,
  • kateri člen in odstavek Pravilnika o kolesarskih površinah krši,
  • navedek iz dotičnega člena,
  • predlagano rešitev problema.