Analiza koridorja A11 Kungota – Železniška postaja je sestavljena iz 4 ključnih prvin:

Kolesarski koridor A11 povezuje severni del Mestne občine Maribor od Kungote do Železniške postaje. Dolžina koridorja v obe smeri znaša 18,1 kilometra. Na celotnem koridorju v obe smeri smo identificirali 10 problemov in sicer v smeri od severa proti jugi 4, ter v smeri od juga proti severu 6. Analizirali smo tudi vrste kolesarskih površin in jih upodobili na grafu, ki ga vidite spodaj.

Kolesarski koridor A11 povezuje severni del Mestne občine Maribor od Kungote do Železniške postaje meri skupno 18,1 kilometra.

Od severa proti jugu oz. iz smeri Kungote proti Železniški postaji je skupno 9,2 kilometra in sicer:

 • kolesarske steze 0 kilometra,
 • kolesarskega pasu na pločniku 1,1 kilometra,
 • nerazmejene kolesarske površine na pločniku 0,7 kilometrov,
 • souporabe prometnega pasu 0,1 kilometra,
 • kolesarskega pasu na vozišču 5,5 kilometra,
 • vožnje po vozišču 1,8 kilometra,
 • peš cone 0 kilometrov.

Od juga proti severu oz. iz smeri Železniške postaje proti Kungoti je skupno 9 kilometrov in sicer:

 • kolesarske steze 0 kilometrov,
 • kolesarskega pasu na pločniku 1,2 kilometra,
 • nerazmejene kolesarske površine na pločniku 0,8 kilometrov,
 • souporabe prometnega pasu 0,4 kilometra,
 • kolesarskega pasu na vozišču 5,3 kilometra,
 • vožnje po vozišču 1,3 kilometra,
 • peš cone 0 kilometrov.

Legendi za razumevanje interaktivnega zemljevida analize koridorja:

Vsak zemljevid posameznega koridorja je sestavljen iz petih plasti (layer), ki jih lahko v meniju na levi strani poljubno odkljukate za prikaz. Prvo plast predstavlja osnovni zaris koridorja, kot je bil zarisan v sklopu projekta Kolesarsko mesto v letu 2020 v njegovi pripadajoči barvi. Nato sledita izmenično plasti, ki opredeljujeta vrste kolesarskih površin v smeri poteka koridorja (iz severa priti jugu ali iz zahoda proti vzhodu in obratno) in plasti s problemi v smeri poteka koridorja.

Vsak točko problema smo opredelili z/s:

 • imenom,
 • sliko,
 • opisom problema,
 • povezavo do videa na spletu,
 • katero od petih osnovnih zahtev za načrtovanje kolesarskih površin krši,
 • kateri člen in odstavek Pravilnika o kolesarskih površinah krši,
 • navedek iz dotičnega člena,
 • predlagano rešitev problema.