Analiza koridorja A3 Duplek – Fontana je sestavljena iz 4 ključnih prvin:

Kolesarski koridor A3 povezuje vzhodni del Mestne občine Maribor od Dupleka, z zahodnim delom vse do Fontane. Dolžina koridorja v obe smeri znaša 22,2 kilometra. Na celotnem koridorju v obe smeri smo identificirali 12 problemov in sicer v smeri od vzhoda proti zahodu 3, ter v smeri od zahoda proti vzhodu 9. Analizirali smo tudi vrste kolesarskih površin in jih upodobili na grafu, ki ga vidite spodaj.

Kolesarski koridor A3 Duplek – Fontana meri skupno v obe smeri 22,2 kilometra.

Od zahoda proti vzhodu oz. iz smeri Fontane proti Dupleku je skupno 11,1 kilometra in sicer:

 • kolesarske steze 1,5 kilometra,
 • kolesarskega pasu na pločniku 2,4 kilometra,
 • nerazmejene kolesarske površine na pločniku 0,1 kilometra,
 • souporabe prometnega pasu 0,4 kilometra,
 • kolesarskega pasu na vozišču 1,4 kilometra,
 • vožnje po vozišču 4,9 kilometra,
 • peš cone 0,4 kilometra.

Od vzhoda proti zahodu oz. iz smeri Dupleka proti Fontani je skupno 11,1 kilometra in sicer:

 • kolesarske steze 0,6 kilometra,
 • kolesarskega pasu na pločniku 3,3 kilometra,
 • nerazmejene kolesarske površine na pločniku 0,2 kilometrov,
 • souporabe prometnega pasu 0,2 kilometra,
 • kolesarskega pasu na vozišču 1,4 kilometra,
 • vožnje po vozišču 5,0 kilometra,
 • peš cone 0,4 kilometra.

Legendi za razumevanje interaktivnega zemljevida analize koridorja:

Vsak zemljevid posameznega koridorja je sestavljen iz petih plasti (layer), ki jih lahko v meniju na levi strani poljubno odkljukate za prikaz. Prvo plast predstavlja osnovni zaris koridorja, kot je bil zarisan v sklopu projekta Kolesarsko mesto v letu 2020 v njegovi pripadajoči barvi. Nato sledita izmenično plasti, ki opredeljujeta vrste kolesarskih površin v smeri poteka koridorja (iz severa priti jugu ali iz zahoda proti vzhodu in obratno) in plasti s problemi v smeri poteka koridorja.

Vsak točko problema smo opredelili z/s:

 • imenom,
 • sliko,
 • opisom problema,
 • povezavo do videa na spletu,
 • katero od petih osnovnih zahtev za načrtovanje kolesarskih površin krši,
 • kateri člen in odstavek Pravilnika o kolesarskih površinah krši,
 • navedek iz dotičnega člena,
 • predlagano rešitev problema.