Analiza koridorja A4 Miklavž – Ruše je sestavljena iz 4 ključnih prvin:

Kolesarski koridor A4 povezuje desni breg Drave in sicer vzhodni del Mestne občine Maribor od Miklavža, z zahodnim delom vse do Ruš. Dolžina koridorja v obe smeri znaša 38,7 kilometra. Na celotnem koridorju v obe smeri smo identificirali 10 problemov in sicer v smeri od zahoda proti vzhodu 7, ter v smeri od vzhoda proti zahodu 3. Analizirali smo tudi vrste kolesarskih površin in jih upodobili na grafu, ki ga vidite spodaj.

Kolesarski koridor A4 Miklavž – Ruše meri skupno v obe smeri 38,7 kilometra.

Od vzhoda proti zahodu oz. iz smeri Miklavža proti Rušam je skupno 19,2 kilometra in sicer:

 • kolesarske steze 2,5 kilometra,
 • kolesarskega pasu na pločniku 2,2 kilometra,
 • nerazmejene kolesarske površine na pločniku 0 kilometrov,
 • souporabe prometnega pasu 0,3 kilometra,
 • kolesarskega pasu na vozišču 0,6 kilometra,
 • vožnje po vozišču 13,6 kilometra,
 • peš cone 0 kilometrov.

Od zahoda proti vzhodu oz. iz smeri Ruš proti Miklavžu je skupno 19,4 kilometra in sicer:

 • kolesarske steze 2,5 kilometra,
 • kolesarskega pasu na pločniku 2,4 kilometra,
 • nerazmejene kolesarske površine na pločniku 0 kilometrov,
 • souporabe prometnega pasu 0,2 kilometra,
 • kolesarskega pasu na vozišču 0,8 kilometra,
 • vožnje po vozišču 13,5 kilometra,
 • peš cone 0 kilometrov.

Legendi za razumevanje interaktivnega zemljevida analize koridorja:

Vsak zemljevid posameznega koridorja je sestavljen iz petih plasti (layer), ki jih lahko v meniju na levi strani poljubno odkljukate za prikaz. Prvo plast predstavlja osnovni zaris koridorja, kot je bil zarisan v sklopu projekta Kolesarsko mesto v letu 2020 v njegovi pripadajoči barvi. Nato sledita izmenično plasti, ki opredeljujeta vrste kolesarskih površin v smeri poteka koridorja (iz severa priti jugu ali iz zahoda proti vzhodu in obratno) in plasti s problemi v smeri poteka koridorja.

Vsak točko problema smo opredelili z/s:

 • imenom,
 • sliko,
 • opisom problema,
 • povezavo do videa na spletu,
 • katero od petih osnovnih zahtev za načrtovanje kolesarskih površin krši,
 • kateri člen in odstavek Pravilnika o kolesarskih površinah krši,
 • navedek iz dotičnega člena,
 • predlagano rešitev problema.