Analiza koridorja A5 Miklavž – Borova vas je sestavljena iz 4 ključnih prvin:

Kolesarski koridor A5 povezuje vzhodni del Mestne občine Maribor od Miklavža, z zahodnim delom do Borove vasi. Dolžina koridorja v obe smeri znaša 20,9 kilometra. Analizirali smo tudi vrste kolesarskih površin in jih upodobili na grafu, ki ga vidite spodaj.

Kolesarski koridor A5 Miklavž – Borova vas meri skupno v obe smeri 20,9 kilometra.

Od zahoda proti vzhodu oz. iz smeri Borove vasi proti Miklavžu je skupno 10,4 kilometra in sicer:

 • kolesarske steze 1,5 kilometra,
 • kolesarskega pasu na pločniku 4,4 kilometra,
 • nerazmejene kolesarske površine na pločniku 0 kilometrov,
 • souporabe prometnega pasu 0 kilometrov,
 • kolesarskega pasu na vozišču 0 kilometrov,
 • vožnje po vozišču 4,4 kilometra,
 • peš cone 0 kilometrov.

Od vzhoda proti zahodu oz. iz smeri Miklavža proti Borovi vasi je skupno 10,5 kilometrov in sicer:

 • kolesarske steze 0 kilometrov,
 • kolesarskega pasu na pločniku 6,1 kilometra,
 • nerazmejene kolesarske površine na pločniku 0 kilometrov,
 • souporabe prometnega pasu 0 kilometrov,
 • kolesarskega pasu na vozišču 0 kilometrov,
 • vožnje po vozišču 4,4 kilometra,
 • peš cone 0 kilometrov.

Legendi za razumevanje interaktivnega zemljevida analize koridorja:

Vsak zemljevid posameznega koridorja je sestavljen iz petih plasti (layer), ki jih lahko v meniju na levi strani poljubno odkljukate za prikaz. Prvo plast predstavlja osnovni zaris koridorja, kot je bil zarisan v sklopu projekta Kolesarsko mesto v letu 2020 v njegovi pripadajoči barvi. Nato sledita izmenično plasti, ki opredeljujeta vrste kolesarskih površin v smeri poteka koridorja (iz severa priti jugu ali iz zahoda proti vzhodu in obratno) in plasti s problemi v smeri poteka koridorja.

Vsak točko problema smo opredelili z/s:

 • imenom,
 • sliko,
 • opisom problema,
 • povezavo do videa na spletu,
 • katero od petih osnovnih zahtev za načrtovanje kolesarskih površin krši,
 • kateri člen in odstavek Pravilnika o kolesarskih površinah krši,
 • navedek iz dotičnega člena,
 • predlagano rešitev problema.