Analiza koridorja A6 Hoče – Glavni trg je sestavljena iz 4 ključnih prvin:

Kolesarski koridor A6 povezuje Hoče s centrom Maribora z zaključkom na Glavnem trgu. Dolžina koridorja v obe smeri znaša 15 kilometrov.  Na celotnem koridorju v obe smeri smo identificirali 25 problemov in sicer v smeri od severa proti jugu 12, ter v smeri od juga proti severu 13. Analizirali smo tudi vrste kolesarskih površin in jih upodobili na grafu, ki ga vidite spodaj.

Kolesarski koridor A6 Hoče – Glavni trg meri skupno v obe smeri 15 kilometrov.

Od juga proti severu oz. iz smeri Hoč proti Glavnemu trgu je skupno 7,5 kilometra in sicer:

 • kolesarske steze 0 kilometrov,
 • kolesarskega pasu na pločniku 1,6 kilometra,
 • nerazmejene kolesarske površine na pločniku 0,6 kilometra,
 • souporabe prometnega pasu 0,4 kilometra,
 • kolesarskega pasu na vozišču 0,1 kilometra,
 • vožnje po vozišču 4,8 kilometra,
 • peš cone 0 kilometrov.

Od severa proti jugu oz. iz smeri Glavnega trga proti Hočam je skupno 7,5 kilometrov in sicer:

 • kolesarske steze 0 kilometrov,
 • kolesarskega pasu na pločniku 1,8 kilometra,
 • nerazmejene kolesarske površine na pločniku 2,4 kilometra,
 • souporabe prometnega pasu 0,4 kilometra,
 • kolesarskega pasu na vozišču 0 kilometrov,
 • vožnje po vozišču 2,9 kilometra,
 • peš cone 0 kilometrov.

Legendi za razumevanje interaktivnega zemljevida analize koridorja:

Vsak zemljevid posameznega koridorja je sestavljen iz petih plasti (layer), ki jih lahko v meniju na levi strani poljubno odkljukate za prikaz. Prvo plast predstavlja osnovni zaris koridorja, kot je bil zarisan v sklopu projekta Kolesarsko mesto v letu 2020 v njegovi pripadajoči barvi. Nato sledita izmenično plasti, ki opredeljujeta vrste kolesarskih površin v smeri poteka koridorja (iz severa priti jugu ali iz zahoda proti vzhodu in obratno) in plasti s problemi v smeri poteka koridorja.

Vsak točko problema smo opredelili z/s:

 • imenom,
 • sliko,
 • opisom problema,
 • povezavo do videa na spletu,
 • katero od petih osnovnih zahtev za načrtovanje kolesarskih površin krši,
 • kateri člen in odstavek Pravilnika o kolesarskih površinah krši,
 • navedek iz dotičnega člena,
 • predlagano rešitev problema.