Analiza koridorja A8 Maribor Bike Park Pohorje – ŠTUK je sestavljena iz 4 ključnih prvin:

Kolesarski koridor A8 povezuje Bike Park Pohorje in ŠTUK.

Kolesarski koridor A8 povezuje Bike Park Pohorje in ŠTUK.  Dolžina koridorja v obe smeri znaša 9,5 kilometra. Na celotnem koridorju v obe smeri smo identificirali 11 problemov in sicer v smeri od severa proti jugi 6, ter v smeri od juga proti severu 5. Analizirali smo tudi vrste kolesarskih površin in jih upodobili na grafu, ki ga vidite spodaj.

Kolesarski koridor A8 povezuje Bike Park Pohorje in ŠTUK ter meri skupno v obe smeri 9,5 kilometra in sicer:

Od severa proti jugu je skupno 4,7 kilometra in sicer:

 • kolesarske steze 0 kilometrov,
 • kolesarskega pasu na pločniku 3 kilometre,
 • nerazmejene kolesarske površine na pločniku 1,6 kilometra,
 • souporabe prometnega pasu 0 kilometrov,
 • kolesarskega pasu na vozišču 0 kilometrov,
 • vožnje po vozišču 0,1 kilometra,
 • peš cone 0 kilometrov.

Od juga proti severu je skupno 4,8 kilometra in sicer:

 • kolesarske steze 0 kilometrov,
 • kolesarskega pasu na pločniku 3 kilometre,
 • nerazmejene kolesarske površine na pločniku 0,5 kilometrov,
 • souporabe prometnega pasu 0 kilometrov,
 • kolesarskega pasu na vozišču 0 kilometrov,
 • vožnje po vozišču 1,3 kilometra,
 • peš cone 0 kilometrov.

Legendi za razumevanje interaktivnega zemljevida analize koridorja:

Vsak zemljevid posameznega koridorja je sestavljen iz petih plasti (layer), ki jih lahko v meniju na levi strani poljubno odkljukate za prikaz. Prvo plast predstavlja osnovni zaris koridorja, kot je bil zarisan v sklopu projekta Kolesarsko mesto v letu 2020 v njegovi pripadajoči barvi. Nato sledita izmenično plasti, ki opredeljujeta vrste kolesarskih površin v smeri poteka koridorja (iz severa priti jugu ali iz zahoda proti vzhodu in obratno) in plasti s problemi v smeri poteka koridorja.

Vsak točko problema smo opredelili z/s:

 • imenom,
 • sliko,
 • opisom problema,
 • povezavo do videa na spletu,
 • katero od petih osnovnih zahtev za načrtovanje kolesarskih površin krši,
 • kateri člen in odstavek Pravilnika o kolesarskih površinah krši,
 • navedek iz dotičnega člena,
 • predlagano rešitev problema.