Analiza koridorja A9 Laznica – Dogoše je sestavljena iz 4 ključnih prvin:

Kolesarski koridor A9 povezuje zahodni del Metne občine Maribor od Laznice z vzhodnim delom vse do Dogoš. Dolžina koridorja v obe smeri znaša 24,6 kilometra.  Na celotnem koridorju v obe smeri smo identificirali 10 problemov in sicer v smeri od vzhoda proti zahodu 8, ter v smeri od zahoda proti vzhodu 2. Analizirali smo tudi vrste kolesarskih površin in jih upodobili na grafu, ki ga vidite spodaj.

Kolesarski koridor A9 Laznica – Dogoše meri skupno v obe smeri 24,6 kilometra.

Od zahoda proti vzhodu oz. iz smeri Laznice proti Dogošam je skupno 12,3 kilometra in sicer:

 • kolesarske steze 0,6 kilometra,
 • kolesarskega pasu na pločniku 1,1 kilometra,
 • nerazmejene kolesarske površine na pločniku 2,2 kilometra,
 • souporabe prometnega pasu 0,1 kilometra,
 • kolesarskega pasu na vozišču 2,6 kilometra,
 • vožnje po vozišču 5,7 kilometra,
 • peš cone 0 kilometrov.

Od vzhoda proti zahodu oz. iz smeri Dogoš proti Laznici je skupno 12,2 kilometrov in sicer:

 • kolesarske steze 0,6 kilometra,
 • kolesarskega pasu na pločniku 1,5 kilometra,
 • nerazmejene kolesarske površine na pločniku 1,5 kilometra,
 • souporabe prometnega pasu 0 kilometrov,
 • kolesarskega pasu na vozišču 3,1 kilometrov,
 • vožnje po vozišču 5,5 kilometra,
 • peš cone 0 kilometrov.

Legendi za razumevanje interaktivnega zemljevida analize koridorja:

Vsak zemljevid posameznega koridorja je sestavljen iz petih plasti (layer), ki jih lahko v meniju na levi strani poljubno odkljukate za prikaz. Prvo plast predstavlja osnovni zaris koridorja, kot je bil zarisan v sklopu projekta Kolesarsko mesto v letu 2020 v njegovi pripadajoči barvi. Nato sledita izmenično plasti, ki opredeljujeta vrste kolesarskih površin v smeri poteka koridorja (iz severa priti jugu ali iz zahoda proti vzhodu in obratno) in plasti s problemi v smeri poteka koridorja.

Vsak točko problema smo opredelili z/s:

 • imenom,
 • sliko,
 • opisom problema,
 • povezavo do videa na spletu,
 • katero od petih osnovnih zahtev za načrtovanje kolesarskih površin krši,
 • kateri člen in odstavek Pravilnika o kolesarskih površinah krši,
 • navedek iz dotičnega člena,
 • predlagano rešitev problema.