Aktualni

Trenutno izvajamo naslednje projekte:

Kolesarsko mesto

Namen projekta »Kolesarsko mesto« je vzpostaviti celostni pristop k razvoju urbane kolesarske mobilnosti kot enega izmed glavnih elementov trajnostne mobilnosti v mestih in gonilne sile pri zmanjševanju onesnaženosti zraka, blaženju posledic podnebnih sprememb in spremembah potovalnih navad prebivalstva. Namen je tudi spodbujati razvoj kolesarjenja kot ene izmed najbolj naravnih, trajnostnih in okoljsko neškodljivih oblik prometa ter promovirati, razširjati, osveščati in informirati dobre rešitve na področju trajnostne mobilnosti. Prav tako je namen projekta podpreti, promovirati in spodbuditi lokalne deležnike (pristojne institucije, šole, lokalna podjetja, posameznike, civilno družbo, nevladne organizacije…), da začnejo še bolj učinkovito spodbujati kolesarjenje in spremembe potovalnih navad.

V projektu se bo preko več sklopov na različnih področjih izvajalo aktivnosti, ki bodo prispevale k boljšemu ozaveščanju in izobraževanju ciljnih skupin ter spremembi njihovega vedenja. Prav tako se bo preko prenosa in razvoja dobrih praks uvajalo nove rešitve in predloge.

Safe4Cycle2

Mariborska kolesarska mreža skupaj s še tremi evropskimi organizacijami v okviru programa Erasmus + razvija skupni izobraževalni program o varnosti kolesarjev v cestnem prometu. Namen projekta je razviti mednarodno dostopna interaktivna učna gradiva, ki prispevajo k izboljšanju izobraževanja o varnni uporabi koles v prometu. Glavni cilj je pripraviti učna gradiva, ki se bodo lahko uporabljala tudi v šolah, kot so: interaktivni videoposnetki, interaktivni delovni zvezek in tečaj za učitelje v osnovni šoli.