Teleport

Projekt Teleport je v okviru Evropske prestolnice kulture 2012 izvajala Mariborska kolesarska mreža. Osrednja nit projekta je bil prispevek k razvoju kolesarstva kot načina vsakodnevne mobilnosti prebivalstva ter hkrati kot možnosti gospodarskega razvoja Maribora in širše regije.

kolo3

Z vzpostavitvijo prostorskih kapacitet za redno delovanje skupnostnih kolesarskih programov v okviru Centra avtonomne in alternativne produkcije – CAAP je projekt Teleport nastavil pomembno zagonsko platformo iniciativam, idejam, vizijam, projektom in procesom, ki želijo spodbujati večjo uporabo koles in prispevati k opolnomočenju lokalne skupnosti. Cilji projekta so bili usmerjeni v zagon skupnostnih kolesarskih programov znotraj produkcijsko-eksperimentalnega prostora BikeLab, ki bodo v prihodnosti omogočali vključevanje lokalnega prebivalstva v procese izobraževanja, opolnomočenja in aktivne participacije.

Maribor-2012_s

Tako so skozi projekt nastali programi, kot so Mobilna kolesarska delavnica, in samopopravljalnica, ki so v prvi vrsti ljudem ponujali možnost, da si sami popravijo ali naučijo popraviti kolo. Prav tako je bil vzpostavljen sistem zbiranja odsluženih koles in njihove predelave v kolesa za ponovno uporabo. Z zagonom izposojevalnice pa so bile za posameznike ali skupine dane možnosti, da si na kratek ali dolgi rok zagotovijo svoje prevozno sredstvo. Poleg skupnostnih programov je bil pomemben del projekta tudi proces izboljšav kolesarskega prometa v Mariboru in vpliv na politične odločevalce za doseganje podpore pri ključnih kolesarskih projektih prihodnosti v Podravju. Pri tem se ni pozabilo tudi na osveščevalno vlogo projekta, ki je med prebivalstvom populariziral kolesarjenje kot način prevoza po mestu in hkrati kot življenjskega sloga.