Storitve

Mariborska kolesarska mreža v okviru svoje rednega delovanja izvaja tudi nekatere pridobitne storitve. Vsi prihodki iz teh storitev se namenjajo izključno zagotavljanju rednega delovanja organizacije, njenih skupnostnih programov in zagovorniškim aktivnostim za izboljševanje položaja kolesarjev v prometu.

S tem, ko se odločite za naše storitve, boste posredno financirali razvoj kolesarstva v Mariboru in Sloveniji.

Naše storitve so osredotočene predvsem na strokovno svetovanje s področja kolesarstva, trajnostne mobilnosti in prometa.

V sklopu Centra mobilnosti, z namenom dvigovanja nivoja kolesarske kulture v Mariboru, nudimo naslednje dejavnosti: