Rezultati decembrskega Strava izziva Mariborske kolesarske mreže

Rezultati decembrskega Strava izziva Mariborske kolesarske mreže

Pa je leto 2020 za nami. Ne bomo izgubljali besed o tem kakšno je bilo. Z veseljem pa lahko povemo, da smo ga na MKM uspešno zaključili 31. 12., ko se je končal naš decembrski Strava kolesarski izziv.

Kolesarski klub MKM Kolesarsko mesto na Stravi ima sedaj 31 članov. V tokratnem izzivu, ki je trajal celotni mesec december, je aktivno sodelovalo 17 udeležencev_k. Tokratni kolesarski izziv smo razdelili na 4 kategorije in zmagovalec_ka vsake od njih si je z zmago prislužil_a bon za osnovni kolesarski servis na Mariborski kolesarski mreži v višini 25€.

V prvi kategoriji številu prevoženih kilometrov je zmagal Boštjan Bračko z 830,85 prevoženimi kilometri. Tako bi se lahko odpeljal na sadno kupo v Biograd na moru in nazaj v Maribor. Na drugo mesto se je uvrstil Borut Golob in na tretje Rene Vrecl. Skupaj smo vsi_e udeleženci_ke prevozili_e kar 2177,28  kilometrov. Da si boste lažje predstavljali_e. Če bi si udeleženci_ke podajali_e štafetno palico s startom v Mariboru, bi se tisti_a, ki bi z njo potoval_a zadnji_a zanšel_a v predmestju Madrida. Kapo dol za ta dosežek in iskrene čestitke!

Druga kategorija so bili višinski metri. V tej kategoriji se je prav tako najbolj izkazal Boštjan Bračko. S skupno 8502 višinskima metroma se je ustavil zgolj 346 metrov pod vrhom Mount Everesta! Drugo mesto je zasedel Rene Vrecel, tretje pa Boštjan Krajnc. Čestitke!

Tretja kategorija pa je bila število kolesarskih aktivnosti. V tej kategoriji je zmagal Borut Golob, ki se je v mesecu decembru s kolesom peljal kar 33 krat, kar je še posebej hvale vreden dosežek, saj vreme v decembru ni bilo najbolj prijazno kolesarjem_kam! Za njim sta se zvrstila Boštjan Bračko in Žiga Ozvaldič. Čestitke!

Da smo celotno tekmovanje še malo popestrili, pa smo pripravili tudi četrto, tako imenovano super kategorijo. Ta je združevala vse tri predhodno naštete kategorije in jih ovrednotila po točkovnem sistemu. Zmagovalec_ka posamezne kategorije je tako prejel_a 100 točk, drugi_a 80 točk, tretji_a 60 točk in tako naprej. V seštevku vseh treh kategorij si je zmago z 280 točkami zagotovil Boštjan Bračko! Z 230 točkami je sledil Borut Golob. Na zadnjo stopničko se je s 190 točkami uvrstil Rene Vrecl. Iskrene čestitke vsem!

Za konec se lahko pohvalimo, da je v tokratnem izzivu kar 15 udeležencev_k preseglo mejo 10 prevoženih kilometrov in si s tem prislužilo 10 % popust na kolesarski servis na Mariborski kolesarski mreži. Iskrene čestitke!

Vsem udeležencem_kam se zahvaljujemo za sodelovanje, vse pa vabimo, da se nam pridružite v kolesarskem klubu Kolesarsko mesto na Stravi (klik), saj bomo v prihodnje organizirali nove izzive, s katerimi bomo spoznavali zanimive kolesarske ture v okolici Maribora.

Uspešno in varno kolesarjenje vam želimo tudi v letu 2021!

P.S.: V spodnjih tabelah si lahko ogledate rezultate po posamezni kategoriji!

Kategorija število prevoženih kilometrov

Kategorija višinski metri

Kategorija število aktivnosti

Super kategorijaPravila in pogoji za nagradno igro Strava izziv Mariborske kolesarske mreže 2020

1. člen

(Splošne določbe)

Nagradno igro organizira društvo Mariborska kolesarska mreža, s sedežem na Partizanski cesti 21 v Mariboru, v nadaljevanju MKM.

2. člen

(Pogoji sodelovanja)

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Udeleženci_ke nagradne igre sami_e krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

  • mobilni dostop do spleta,
  • strošek prenosa podatkov preko spleta,
  • posedovanje kolesa,
  • posedovanje pametnega mobilnega telefona.

3. člen

(Pravila nagradne igre) 

Nagradna igra poteka med 1. in 31. decembrom 2020.

4. člen

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec_ka sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri

 5. člen

Za sodelujočega_o v nagradni igri se šteje oseba, ki si je ustvarila profil v aplikaciji Strava in se priključila kolesarskemu klubu Kolesarsko mesto Mariborske kolesarske Mreže. Pogoj, za sodelovanje je tudi sledenje profilu Mariborske kolesarske mreže na aplikaciji Strava, da se lahko izvozijo podatki iz kuba na spletno stran organizatorja. Prav tako je pogoj, da ima sodelujoči v aplikaciji nastavljeno pod zasebnost (Privacy controls), da so aktivnosti (Activities) vidne sledilcem (followers) ali vsem (everyone). Prav tako je na elektronski naslov mkm.kolesarji@gmail.com oseba javila uporabniško ime v aplikaciji Strava, svoje ime in priimek, ter elektronski naslov in ki ima hkrati v izzivu prevoženih vsaj 10 kilometrov s kolesom.

6. člen 

S prevzemom nagrade podaja sodelujoči_a nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca_ke za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

7. člen 

Posebne praktične nagrade prejmejo največ štiri sodelujoči_e, ki so:

  • ali prevozili_e največ kilometrov s kolesom v izzivu,
  • ali opravili_e največje število aktivnosti
  • ali zbrali_e največje število višinskih metrov
  • ali zbrali_e največ točk v super kategoriji.

Ena oseba je lahko zmagovalec_ka v več kategorijah. Če kateri_a izmed prvih oz. nagrajenih sodelujočih ne bo imel_a nastavljenih parametrov kot vidnih, si organizator pridržuje pravico, da ga_jo izloči iz tekmovanja oz. nagradne igre. V tem primeru prejme praktično nagrado naslednji_a sodelujoči_a z najvišjim parametrom in izpolnjenimi ostalimi pogoji.

8. člen

Nagrado prejmejo sodelujoči_e, ki so zmagovalci_ke posamezne kategorije v Strava kolesarskem izzivu Mariborske kolesarske mreže.

Točke za super kategorijo se ob zaključku nagradne igre 31. 12. 2020 izračunjao tako, da se seštejejo točke, ki jih je vsak posameznik osvojil v posamezni kategoriji. Zmagovalec je tisti, ki ima največji skupni seštevek točk. Točke se za posamezno kategorijo delijo po sledečem sistemu:

Mesto Točke Mesto Točke Mesto Točke
1 100 11 24 21 10
2 80 12 22 22 9
3 60 13 20 23 8
4 50 14 18 24 7
5 45 15 16 25 6
6 40 16 15 26 5
7 36 17 14 27 4
8 32 18 13 28 3
9 29 19 12 29 2
10 26 20 11 30 1

9. člen

(Nagrade)

Sodelujoči_e so seznanjeni_e z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Vrednosti posamezne nagrade so nižje od 42 EUR. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Nagrada v nagradni igri za zmagovalca_ko posamezne kategorije je vrednostni bon v višini 25 € za servis kolesa pri Mariborski kolesarski mreži in praktična nagrada.

10. člen 

Poleg bona za servis vsi_e štiri zmagovalci_ke posamezne kategorije prejmejo še po eno praktično nagrado.

11. člen

Vsaka oseba, ki si je ustvarila profil v aplikaciji Strava in je na elektronski naslov mkm.kolesarji@gmail.com javila uporabniško ime v aplikaciji Strava, svoje ime in priimek, ter elektronski naslov in ki ima hkrati v izzivu prevoženih vsaj 10 kilometrov s kolesom, prejme od organizatorja enkratni 10% popust na servis kolesa pri Mariborski kolesarski mreži.

12. člen

(Rezultati nagradne igre) 

Izziv traja med 1. in 31. decembrom 2020. Organizator bo najkasneje v 7 dneh po zaključku izziva, torej do 7. 1. 2021, objavil na svoji spletni strani in ostalih komunikacijskih kanalih zmagovalce_ke posameznih kategorij in super kategorije izziva .

Organizator bo nagrajence_ke o nagradi obvestil preko elektronskega naslova, ki so ga posredovali_e ob prijavi. Nagrajenci_ke imajo od obvestila o nagradi 30 dni časa za prevzem le-te. Nagrada se prevzame na sedežu organizatorja MKM na Partizanski cesti 21, 2000 Maribor.

13. člen

(Varovanje osebnih podatkov)

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca_ke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci_ke posredovali_e, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in EU.

14. člen

(Končne določbe)

Udeleženci_ke nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Strava aplikacije. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Strava aplikacije s strani udeležencev_k nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat uporabe aplikacije Strava.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo tehnični vzroki ali višja sila.

O morebitnih spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence_ke sproti obveščal z objavami na spletni strani in drugih kanalih obveščanja.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: mkm.kolesarji@gmail.com

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Mariboru.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: mkm.kolesarji@gmail.com.