Kolesarsko omrežje

Primarno omrežje je zasnovano v obliki 11 primarnih kolesarskih koridorjev, ki povezujejo Maribor z bližnjimi občinami. Koridorji so zasnovani po številkah od A1 do A11 v smeri urinega kazalca. Vsi predlagani koridorji so predstavljeni v nadaljevanju. Pri tem pa gre za koridorje v že obstoječem stanju.

Krog - koridorji
Shema kolesarskih koridorjev v Mariboru.