»Koga te zebe« oktobrski kolesarski izziv Mariborske kolesarske mreže 2020

V mesecu oktobru bomo na Mariborski kolesarski mreži izvajali »Koga te zebe«  oktobrski kolesarski izziv 2020.

Za kaj gre?

Pripravite zimske kolesarske rokavice, kapo, šal in topla oblačila! Kot že v sklopu Evropskega tedna mobilnosti vas bomo sedaj v mesecu oktobru ponovno povabili, da se s pomočjo aplikacije za mobilne telefone Endomondo odzovete na »Koga te zebe« oktobrski kolesarki izziv. V izzivu bo štelo tako kolesarjenje v službo kot kolesarjenje po drugih opravkih, seveda pa bo štelo tudi rekreacijsko in gorsko kolesarjenje! 5 najbolj zavzetih kolesarjev bomo tako kot pri prvem izzivu nagradili s praktičnimi nagradami, katere bo sponzorsko dala na voljo Ropotranica.  Tisti_a z največ prevoženimi kilometri pa bo prejel_a še dodatno bon v protivrednosti 40 € za servis kolesa pri Mariborski kolesarski mreži na Partizanski cesti 21.

In zakaj bi sodelovali_e?

Z zaključkom poletja in bolj hladnim vremenom se navadno tudi število kolesarjev zmanjša. Da bi vas spodbudili, da tudi v malenkost hladnejšem delu leta kolesarite, smo se odločili pripraviti oktobrski izziv »Koga te zebe«. Vsi_e sodelujoči_e nagrado v enkratnem 10% popustu na servis kolesa pri Mariborski kolesarski mreži. Edini pogoj je, da v izzivu prevozite vsaj 10 kilometrov. Da pa se boste res potrudili_e in pridno nabirali_e kilometre, pa bo najboljših 5 prejelo tudi praktične nagrade, ki jih bo prispevala Ropotarnica, zmagovalec med drugim tudi bon za servis pri Mariborski kolesarski mreži v višini 40€.

Kako sodelujete?

QR »Koga te zebe« oktobrski kolesarski izziv Mariborske kolesarske mreže 2020

Sodelovanje v izzivu je zelo enostavno. Najprej si morate naložiti mobilno aplikacijo Endomondo, če je še nimate. Aplikacija je zelo enostavna za uporabo, z njeno pomočjo boste lahko beležili vaše kolesarske in druge športne podvige tudi po koncu našega kolesarskega izziva. Ko imate aplikacijo naloženo na vaš mobilni telefon in ste si ustvarili vaš profil, kliknete na tole povezavo in se priključite izzivu.

QR koda "Koga te zebe" kolesarski izziv MKM 2020
QR koda “Koga te zebe” kolesarski izziv MKM 2020

POVEZAVA: https://www.endomondo.com/challenges/44804009

Prav tako se lahko izzivu priključite v aplikaciji tako, da kliknete v spodnjem meniju na gumb MORE. Odpre se vam nov meni na katerem poiščete Challenge (ikona s pokalom) in stisnete nanj. Na seznamu vseh Challenge-v oz. izzivov poiščete »Koga te zebe« izziv in kliknete na JOIN (pridruži se). Tako se »Koga te zebe« izziv pojavi med vašimi izzivi.

Ključno je, da vsakič ko kolesarite vklopite aplikacijo in beležite vašo pot z GPS. Vaše poti se bodo v sklopu izziva seštevale. Ob zaključku izziva bo zmagal tisti z največ prevoženimi kolesarskimi kilometri.

 

Kaj je še pomembno?

Ključna pri sodelovanju v izzivu je dobra volja!

Da bo tekmovanje pregledno in regularno ter da boste lahko vaše popuste za servis in ostale nagrade unovčili na Mariborski kolesarski mreži pa vas prosimo, da nam na elektronski naslov mkm@kolesarji.org javite vaše uporabniško ime v aplikaciji Endomondo, vaše ime in priimek, ter elektronski naslov, kjer vas bomo lahko obvestili o rezultatih nagradne igre. Na izzivu lahko sodeluje vsakdo. Da bomo lahko podelili nagrade za prvih 5 mest pa morajo ti udeleženci narediti svoje treninge (workouts) in statistike vidne vsem. V primeru, da tekmovalci_ke tega ne storijo (statistik in treningov ne naredijo vidnih), si pridržujemo pravico, da jih iz tekmovanja izključimo, saj ne moremo zagotoviti, da so bile opravljene poti samo s kolesom. Svetujemo vam, da zemljevidov ne delite z drugimi, zavoljo varovanja osebnih podatkov in osebne varnosti.

 

Vabljeni h kolesarjenju z nami!

 

———————————————————————————————————————————

 

Pravila in pogoji za nagradno igro  »Koga te zebe« kolesarski izziv Mariborske kolesarske mreže 2020

1. člen

(Splošne določbe)

Nagradno igro organizira društvo Mariborska kolesarska mreža s sedežem na Partizanski cesti 21 v Mariboru, v nadaljevanju MKM.

2. člen

(Pogoji sodelovanja)

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

  • Mobilni dostop do spleta
  • Strošek prenosa podatkov preko spleta
  • Posedovanje kolesa
  • Posedovanje pametnega mobilnega telefona

3. člen

(Pravila nagradne igre) 

Nagradna igra poteka med 1. in 31. oktobrom 2020.

4. člen

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

5. člen

Za sodelujočega v nagradni igri se šteje oseba, ki si je ustvarila profil v aplikaciji Endomondo in je na elektronski naslov mkm@kolesarji.org javila uporabniško ime v aplikaciji Endomondo, svoje ime in priimek, ter elektronski naslov in ki ima hkrati v izzivu prevoženih vsaj 10 kilometrov s kolesom.

6. člen 

S prevzemom nagrade podaja sodelujoči nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

7. člen 

Posebne praktične nagrade prejme 5 sodelujočih, ki so prevozili največ kilometrov s kolesom v izzivu na aplikaciji Endomondo z imenom »Koga te zebe«. Da lahko organizator preveri ali so osebe res prevozile vse kilometre s kolesom morajo osebe imeti v aplikaciji omogočeno vidnost treningov (workouts) in statistik (statistics). Če kateri izmed prvih 5 sodelujočih ne bo imel nastavljenih parametrov kot vidnih, si organizator pridržuje pravico, da ga izloči iz tekmovanja oz. nagradne igre. V tem primeru prejme praktično nagrado naslednji sodelujoči z  največ prevoženimi kilometri in izpolnjenimi ostalimi pogoji.

8. člen

Prvo nagrado prejme sodelujoči, ki je prevozil največ kilometrov s kolesom v izzivu na aplikaciji Endomondo »Koga te zebe« in ima omogočeno vidnost treningov (workouts) in statistik (statistics).

9. člen

(Nagrade)

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Vrednosti posamezne nagrade so nižje od 42 EUR. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Prva nagrada v nagradni igri je vrednostni bon v višini 40 € za servis kolesa pri Mariborski kolesarski mreži in praktična nagrada.

10. člen 

Pet praktičnih nagrad za osebe, ki so prevozile največ kilometrov s kolesom v izzivu na aplikaciji Endomondo »Koga te zebe«.

11. člen

Vsaka oseba, ki si je ustvarila profil v aplikaciji Endomondo in je na elektronski naslov mkm@kolesarji.org javila uporabniško ime v aplikaciji Endomondo, svoje ime in priimek, ter elektronski naslov in ki ima hkrati v izzivu prevoženih vsaj 10 kilometrov s kolesom, prejme od organizatorja enkratni 10% popust na servis kolesa pri Mariborski kolesarski mreži.

12. člen

(Rezultati nagradne igre) 

Izziv traja med 1. in 31. oktobrom 2020. Organizator bo najkasneje v 3 dneh po zaključku izziva, torej 3. novembra, objavil na svoji spletni strani in ostalih komunikacijskih kanalih zmagovalca izziva in 4 preostale sodelujoče, ki prejmejo praktične nagrade.

Organizator bo nagrajence o nagradi obvestil preko elektronskega naslova, ki so ga posredovali ob prijavi. Nagrajenci imajo od obvestila o nagradi  30 dni časa za prevzem le-te. Nagrada se prevzame na sedežu organizatorja MKM na Partizanski cesti 21, 2000 Maribor.

13. člen

(Varovanje osebnih podatkov)

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in EU.

14. člen

(Končne določbe)

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Endomondo aplikacije. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Endomondo aplikacije s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat uporabe aplikacije Endomondo.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo tehnični vzroki ali višja sila.

O morebitnih spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in drugih kanalih obveščanja.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: mkm@kolesarji.org

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Mariboru.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: mkm@kolesarji.org