Kolesarski izziv “Važno je sodelovati, ne zmagati!”

Uraden konec zime je 21. marca, vreme pa je že sedaj pomladno in kar kliče po tem, da iz kleti, kolesarnic in drugih prostorov izbezamo naša kolesa in jih odpeljemo na sveži zrak. V Mariborski kolesarski mreži smo za mesec marec pripravili poseben kolesarski Strava izziv. Če smo v mesecu decembru tekmovali kdo bo prevozil_a več kilometrov, naredil_a največ višinskih metrov in bil_a največkrat na kolesu, bomo v  tem izzivu spodbujali kolesarjenje po določenih odsekih oz. segmentih v okolici Maribora. Tokrat ne bo ključno zmagati, ampak sodelovati!

Kako lahko v izzivu sodeluješ?

V izzivu lahko sodeluje vsakdo_a, ki je član_ica našega kolesarskega kluba Kolesarsko mesto (povezava do kluba) na aplikaciji Strava. Da se tvoje ime in priimek znajdeta v bobnu za nagrado pa  moraš prevoziti vsaj enega od osmih izbranih odsekov oz. segmentov. Čas v katerem si prevozil_a odsek oz. segment pri tem ne igra vloge! Izziv bo potekal celoten mesec marec, tako da bo za uspešno vožnjo po vsaj enem odseku oz. segmentu več kot dovolj časa. Pravila in pogoji izziva so natančno opredeljeni spodaj.

Kako bo izziv potekal?

Izbrali smo 8 odsekov oz. segmentov, ki so med kolesarji_kami v Mariboru in okolici posebej priljubljeni. Cel mesec marec imate čas, da katerega od odsekov oz. segmentov prevozite in s tem sodelujete v žrebanju za glavno nagrado v obliki bona za servis kolesa na Mariborski kolesarski mreži v vrednosti 40 €. Prav tako bomo izžrebali še 3 nagrajene, ki bodo prejeli kot nagrado zračnico za svoje kolo. V boben, iz katerega bomo izžrebali zmagovalca_ko se uvrsti vaše ime in priimek za vsak odpeljan odsek oz. segment posebej. Tako bo v žrebanju  sodeloval_a vsakdo_a, ki bo uspešno prevozil_a vsaj enega od določenih odsekov. Več odsekov oz. segmentov kot boste prevozili_e, večkrat se bo vaše ime in priimek znašlo v bobnu in vam s tem povečalo možnosti, da boste prav vi izžrebani za glavno nagrado. Vsakdo, ki pa bo prevozil vsaj 4 odseke, pa bo prejel bon za 10% popust na servis kolesa na Mariborski kolesarski mreži.

Katere odseke oz. segmente smo izbrali?

Izbrali smo 4 priljubljene vzpone in 4 ravninske odseke oz. segmente v Mariboru in okolici. Poskrbeli smo, da se najde za vsakogar nekaj. Od zahtevnega vzpona na Areh, do mestne vožnje mimo Magdalenskega parka, ko ste na poti v center mesta po opravkih ali v službo. Spodaj imate seznam vseh 8 odsekov oz. segmentov in povezavo do točno določenega segmenta na Stravi, ki ga morate prevoziti:

1.      Sv. Urban

(https://www.strava.com/segments/6894756)

2.      Gaj nad Mariborom

(https://www.strava.com/segments/1224532)

3.      Areh

(https://www.strava.com/segments/12789700)

4.      Trikotna jasa

(https://www.strava.com/segments/5909044)

5.      Dogoše – Zrkovci

(https://www.strava.com/segments/21383736)

6.      Kamnica – Bresternica

(https://www.strava.com/segments/16771738)

7.      Marjeta – Brunšvik

(https://www.strava.com/segments/16999877)

8.      Pariške komune rondo – Stari most (Magdalena)

(https://www.strava.com/segments/13393567)

 

Želimo vam uspešno kolesarjenje v mesecu marcu in čim več kolesarskih užitkov!

Ekipa MKM

_____________________________________________________________________________

Pravila in pogoji za nagradno igro Strava izziv Mariborske kolesarske mreže marec 2021

1. člen

(Splošne določbe)

Nagradno igro organizira društvo Mariborska kolesarska mreža, s sedežem na Partizanski cesti 21 v Mariboru, v nadaljevanju MKM.

2. člen

(Pogoji sodelovanja)

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Udeleženci_ke nagradne igre sami_e krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

  • mobilni dostop do spleta,
  • strošek prenosa podatkov preko spleta,
  • posedovanje kolesa,
  • posedovanje pametnega mobilnega telefona.

3. člen

(Pravila nagradne igre) 

Nagradna igra poteka med 1. in 31. marcem 2021.

4. člen

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec_ka sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri

 5. člen

Za sodelujočega_o v nagradni igri se šteje oseba, ki si je ustvarila profil v aplikaciji Strava in se priključila kolesarskemu klubu Kolesarsko mesto Mariborske kolesarske Mreže. Pogoj je, da ima sodelujoči v aplikaciji nastavljeno pod zasebnost (Privacy controls), da so aktivnosti (Activities) vidne sledilcem (followers) ali vsem (everyone). Prav tako je na elektronski naslov mkm.kolesarji@gmail.com oseba javila uporabniško ime v aplikaciji Strava, svoje ime in priimek, ter elektronski naslov in ki ima hkrati v izzivu prevožen vsaj enega od osmih določenih odsekov oz. segmentov.

6. člen 

S prevzemom nagrade podaja sodelujoči_a nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca_ke za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

7. člen 

Če nagrajeni sodelujoči_a ne bo imel_a nastavljenih parametrov kot vidnih, si organizator pridržuje pravico, da ga_jo izloči iz tekmovanja oz. nagradne igre. V tem primeru prejme nagrado drug_a izžreban_a nagrajenec_ka z izpolnjenimi pogoji.

8. člen

Nagrado prejme sodelujoči_a, ki je izžreban iz bobna vseh udeležencev_k, ki so sodelovali_e v kolesarskem izzivu.


9. člen

(Nagrade)

Sodelujoči_e so seznanjeni_e z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Vrednosti posamezne nagrade so nižje od 42 EUR. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Nagrada v nagradni igri za zmagovalca_ko je vrednostni bon v višini 40 € za servis kolesa pri Mariborski kolesarski mreži.  

Dodatne praktične nagrade v obliki zračnice za kolo prejmejo največ trije sodelujoči_e, ki so izžrebani iz bobna vseh sodelujočih. Dodatne praktične nagrade v obliki zračnice ne more prejeti oseba, ki je prejela glavno nagrado. V tem primeru se žreb ponovi.

10. člen

Vsaka oseba, ki si je ustvarila profil v aplikaciji Strava in je na elektronski naslov mkm.kolesarji@gmail.com javila uporabniško ime v aplikaciji Strava, svoje ime in priimek, ter elektronski naslov in ki je v izzivu prevozila vsaj 4 odseke oz. segmente, prejme od organizatorja enkratni 10% popust na servis kolesa pri Mariborski kolesarski mreži.

11. člen

(Rezultati nagradne igre) 

Izziv traja med 1. in 31. marcem 2021. Organizator bo najkasneje v 7 dneh po zaključku izziva, torej do 7. 3. 2021, objavil na svoji spletni strani in ostalih komunikacijskih kanalih zmagovalce_ke  izziva .

Organizator bo nagrajence_ke o nagradi obvestil preko elektronskega naslova, ki so ga posredovali_e ob prijavi. Nagrajenci_ke imajo od obvestila o nagradi 30 dni časa za prevzem le-te. Nagrada se prevzame na sedežu organizatorja MKM na Partizanski cesti 21, 2000 Maribor.

12. člen

(Varovanje osebnih podatkov)

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca_ke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci_ke posredovali_e, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in EU.

13. člen

(Končne določbe)

Udeleženci_ke nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Strava aplikacije. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Strava aplikacije s strani udeležencev_k nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat uporabe aplikacije Strava.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo tehnični vzroki ali višja sila.

O morebitnih spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence_ke sproti obveščal z objavami na spletni strani in drugih kanalih obveščanja.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: mkm.kolesarji@gmail.com

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Mariboru.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: mkm.kolesarji@gmail.com.