Parkiranje koles pred fakultetami

V sklopu projekta ŠtudBike se je izvedla tudi terenska analiza kolesarskih parkirišč na območjih fakultet in študentskih domov. Pri ocenjevanju stanja kolesarskih parkirišč so bili upoštevani kriteriji stanja infrastrukture, ki vodi do parkirišča, udobje parkirišča in varnost koles na parkirišču. Pri ocenjevanju infrastrukture je bil poseben poudarek na obstoječem stanju kolesarskih poti, ki vodijo do samih parkirišč. Dobra ocena udobja poudarja zadostno število parkirnih prostorov za kolesa kot tudi samo lokacijo parkirnih prostorov. Za to, da ocenimo parkirišče kot varno, je nujno izpolniti več meril; na primer možnost video nadzora parkirišča in pokritost parkirišča, upoštevati pa je potrebno tudi, da so parkirišča takšna, da jih je mogoče uporabiti brez tveganja poškodb kolesa. Pregled vseh analiziranih parkirnih mest za kolesarje lahko najdete na interaktivnem zemljevidu na naši spletni strani. Pri pregledu stanja parkirišč za kolesa smo opazili, da so bila ponekod skorajda zapolnjena področja kolesarskih objektov, kar bi lahko pomenilo, da je razvoj kolesarjenja v mestu na pravi poti.

Delovna skupina, ki je obravnavala tematiko parkiranja koles je sestavila seznam 6 glavnih ugotovitev.

  1. Parkiranje koles pred fakultetami je v glavnem dobro urejeno, potrebno je dodati še več stojal, saj razpoložljive kapacitete ne zadostujejo povpraševanju. Priporočen način izvedbe stojal so visoka stojala oz. naslonjala, saj omogočajo zaklepanje celotnega okvirja kolesa.
  2. Parkiranje pred študentskimi domovi je prav tako dobro urejeno, največji problem pa predstavljajo stara oz. odslužena kolesa, ki se več ne uporabljajo. Pri nekaterih študentskih domovih odslužena kolesa zavzemajo skoraj 40% razpoložljivih kapacitet, kar zagotovo zmanjšuje možnosti za še bolj množično uporabo koles. Priporočamo redno odstranjevanje odsluženih koles.
  3. Parkiranje koles pred privatnimi študentskimi domovi je urejeno zelo različno. Večinoma privatni študentski domovi ne ponujajo stojal za kolesa. Pozitiven primer je zgolj študentski dom Tomi.
  4. Pred Univerzitetno knjižnico Maribor in rektoratom so stojala za kolesa dobro urejena. Priporočamo še dodatno izgradnjo kolesarnice zaprtega tipa s kapaciteto cca. 30 koles.
  5. Parkiranje pred nakupovalnimi centri je dobro urejeno. Še posebej s kamerami se poveča občutek varnosti. Kjer je možno se priporoča dodatna izgradnja zaprtih kolesarnic.
  6. Pred stavbo Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko je potrebno izvesti kompletno rekonstrukcijo kolesarskih stojal, saj so trenutno vsa stojala neprimerna in nestandardizirana.

Normativi:

Študentski domovi – 1 kolo na 5 študentov.

Fakultete – 1 kolo na 5 študentov.

Avtobusne in železniške postaje – 5% – 10% dnevnega prometa postaje.

Športni objekti in rekreacijski centri: 5 koles na 100 sedežev.

Ocena lokacije:

0-30%               – zelo slabo

31-59%             – slabo

60-79%             – v redu

80%-100%        – zelo v redu

Objekt Število stojal, ki jih je potrebno dodati Ocena lokacije
Študentski dom 6 Število stojal za kolesa je višje od normativa 71%
Študentski dom 12 Število stojal za kolesa je višje od normativa 65%
Študenstki dom 1 9 66%
Študentski dom 3 46 79%
Študentski dom 15 4 62%
Študentski dom 4 9 54%
Študentski dom 5 Število stojal za kolesa je višje od normativa 62%
Študentski dom 7 Število stojal za kolesa je višje od normativa 83%
Študentski dom 13 Število stojal za kolesa je višje od normativa 79%
Študentski dom 8 17 0%
Študentski dom 2 27 0%
Študentski dom 11 33 0%
FGPA, Krekova 2 40 62%
Pravna Fakulteta 117 58%
Ekonomska fakulteta 280 79%
Filozofska fakulteta, pedagoška fakulteta, fakulteta za naravoslovje in matematiko. 709 45%
Tehnična fakulteta, glavni vhod 392 62%
FERI 350 62%
Avtobusna postaja 326 (U tip stojala) + 42 ( Kolesarnica) 83%
Športni center Leona Štuklja 180 83%

 

Objekt Število stojal, ki jih je potrebno dodati Ocena lokacije
Železniška postaja 54 87%
Europark 104 81%
Rektorat UM Število stojal za kolesa je višje od normativa 85%
Študentski dom “Tomi” Število stojal za kolesa je višje od normativa 81%
Študentski dom 14 Število stojal za kolesa je višje od normativa 88%
Študentski dom “Sv. Jožef” 15 28%
Fakulteta za zdravstvene vede Število stojal za kolesa je višje od normativa 66%
Medicinska Fakulteta Število stojal za kolesa je višje od normativa 83%
TPC City

 

22 81%
Cineplex (Pri Tuš-u) 20 89%
Maribox 25 89%
Ekonomsko poslovna fakulteta 115 64%
Mariborska kolesarska Mreža Število stojal za kolesa je višje od normativa 83%
UNI Pristan 35 52%

ŠTUDBIKE je interdisciplinarni študentski inovativni projekt, ki se ukvarja s problematiko kolesarjenja (kolesarske kulture in infrastrukture) v Mariboru. Zastavlja vprašanja, kako zagotoviti varnost kolesarjem, kako urediti privlačen urbani prostor za kolesarjenje ter predvsem, kako popularizirati kolesarjenje med študenti v Mariboru. Glavni cilj projekta je spodbuditi mlade k reševanju kolesarske problematike ter poiskati rešitve za izboljšanje obstoječega stanja.