Uspešno smo izvedli posvet o financiranju kolesarske infrastrukture

Posvet o financiranju projektov razvoja kolesarske infrastrukture v evropski finančni perspektivi 2021 – 2027 v Sloveniji je smo uspešno izvedli.  Zelo nas veseli, da se je posveta, ki smo ga organizirali skupaj s Slovensko kolesarsko mrežo, udeležilo več kot 90 predstavnikov občin, razvojnih agencij in ministrstev.

Na posvetu so predstavniki ministrstev, pristojnih za razvoj in kohezijsko politiko ter infrastrukturo predstavili strateške usmeritve na področju razvoja kolesarske infrastrukture in kolesarstva. Predstavnik Evropske kolesarske federacije je izpostavil ključne prioritete dogovorov naslednjega večletnega finančnega okvirja in svežnja za okrevanje. Sledila je predstavitev razvojnih potencialov projektov kolesarske infrastrukture ter načrtovanje stebra kolesarjenje v okviru priprave naslednje generacije Celostnih prometnih strategij.

Posvet smo zaključili s kratkim pogovorom z govorci posveta in njihovimi odgovori na nekatera ključna vprašanja povezana s financiranjem razvoja kolesarske infrastrukture in kolesarstva.

Dogodek, ki je bil namenjen predvsem predstavnikom in strokovnim službam občin ter regijskih razvojnih agencij, podjetjem, načrtovalcem in nevladnim organizacijam in zainteresirani strokovni javnosti, je z svojo obiskanostjo pokazal, da je potreba po tovrstnih dogodkih res velika in nam dal potrditev, da jih moramo v prihodnje še organizirati.

Spodaj si lahko ogledate celoten posnetek posveta, na voljo imate vse predstavitve govorcev in celoten program posveta.

POSNETEK POSVETA:

PREDSTAVITVE GOVORCEV NA POSVETU:

 1. Kolesarska infrastruktura v Strategiji razvoja prometa v obdobju 2021 – 2027

  Ministrstvo za infrastrukturo Direktorat za trajnostno mobilnost

  Darko Trajanov,  generalni direktor

  Predstavitev: Posvet kolesarstvo – predstavitev

 2. Možnosti za financiranje projektov kolesarske infrastrukture v okviru Načrta za okrevanje in v programskem obdobju 2021 – 2027

  Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

  Jernej Saksida, Urad za kohezijsko politiko

  Predstavitev: PPT_možnosti financiranja kolesarske infrastrukture

 3. Priložnosti za financiranje projektov kolesarskega sektorja v EU  – obdobje 2030 (del programa poteka v angleškem jeziku brez zagotovljenega prevoda)

  Evropska kolesarska federacija ECF

  Fabian Küster, direktor za zagovorništva in EU zadeve

  Predstavitev: Slovenian funding event 14 April 2021

 4. Kolesarska infrastruktura: Razvojne priložnosti v okviru programiranja Načrta za okrevanje in Operativnega programa v 2021-2027

  Regionalna razvojna agencijo za Podravje – Maribor

  mag. Uroš Rozman, direktor

  Predstavitev: DRAVA BIKE_Delavnica_APRIL 2021

 5. Projekti za razvoj kolesarstva v novi generaciji regijskih in občinskih Celostnih prometnih strategij

  Urbanistični inštitut Republike Slovenije

  dr. Luka Mladenovič, raziskovalec na področju trajnostne mobilnosti in urbanističnega načrtovanja

  Predstavitev: Projekti za razvoj kolesarstva v novi generaciji celostnih prometnih strategij

PROGRAM POSVETA:

Moderator: Josip Rotar, Mariborska kolesarska mreža / Lista kolesarjev in pešcev / mestni svetnik Mestne občine Maribor


10.00 – 10.10 Pozdravni nagovori in uvod v posvet

Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor


10.10 – 10.30 Kolesarska infrastruktura v Strategiji razvoja prometa v obdobju 2021 – 2027

Ministrstvo za infrastrukturo Direktorat za trajnostno mobilnost

Darko Trajanov,  generalni direktor


10.30 – 10.50 Možnosti za financiranje projektov kolesarske infrastrukture v okviru Načrta za okrevanje in v programskem obdobju 2021 – 2027

Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Jernej Saksida, Urad za kohezijsko politiko


10.50 – 11.10 Priložnosti za financiranje projektov kolesarskega sektorja v EU  – obdobje 2030 (del programa poteka v angleškem jeziku brez zagotovljenega prevoda)

Evropska kolesarska federacija ECF

Fabian Küster, direktor za zagovorništva in EU zadeve


11.10 – 11.20 Odmor


11.20 – 11.40 Kolesarska infrastruktura: Razvojne priložnosti v okviru programiranja Načrta za okrevanje in Operativnega programa v 2021-2027

Regionalna razvojna agencijo za Podravje – Maribor

mag. Uroš Rozman, direktor


11.40 – 12.00 Projekti za razvoj kolesarstva v novi generaciji regijskih in občinskih Celostnih prometnih strategij

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

dr. Luka Mladenovič, raziskovalec na področju trajnostne mobilnosti in urbanističnega načrtovanja


12.00 – 12.30 Problemski panel: Kako do več sredstev ter boljše koordinacije in implementacije projektov za razvoj kolesarstva v novi finančni perspektivi?

Moderator: Andrej Klemenc