Uspešno smo zaključili projekt Kolesarsko mesto

Ponosni smo, da smo uspešno zaključili 2 letni projekt Kolesarsko mesto. Za Mariborsko kolesarsko mrežo je to bil največji projekt do sedaj in hkrati tudi najbolj zahteven. Dodatno nam je, kakor seveda vsem, štrene mešal še virus Covid-19 in z njim povezane omejitve. A ne glede na vse izzive, samo projekt uspešno pripeljali do konca.

Kolesarsko_mesto_1
Kolesarsko_mesto_2
Kolesarsko_mesto_3_1
Kolesarsko_mesto_4
Kolesarsko_mesto_5
Kolesarsko_mesto_6
Kolesarsko_mesto_7
Kolesarsko_mesto_8
Kolesarsko_mesto_9
Kolesarsko_mesto_10
Kolesarsko_mesto_11
Kolesarsko_mesto_12
Kolesarsko_mesto_13
Kolesarsko_mesto_14
Kolesarsko_mesto_15
Kolesarsko_mesto_16
Kolesarsko_mesto_17
Kolesarsko_mesto_18
Kolesarsko_mesto_19

 

S projektom Kolesarsko mesto smo na primeru Maribora naslovili in reševali naslednje pereče izzive, ki preprečujejo, da bi ljudje spremenili svoje potovalne navade in iz vsakodnevne uporabe avtomobila prešli na kolo kot svoje prevozno sredstvo.

Namen projekta je bil spodbujati kolesarjenje kot obliko trajnostne mobilnosti ter ozaveščati javnost o pomembnosti le te. Aktivnosti projekta so ciljale tako na sistemski, kakor tudi na osebni nivo, ter hkrati skušale nagovoriti raznovrstne ciljne skupine in deležnike_ce.

Namen je bil tudi spodbujati razvoj kolesarjenja kot ene izmed najbolj naravnih, trajnostnih in okoljsko neškodljivih oblik prometa ter promovirati, razširjati, osveščati in informirati dobre rešitve na deležnike_ce (pristojne institucije, šole, lokalna podjetja, posameznike_ce, civilno družbo, nevladne organizacije…), da začnejo še bolj učinkovito spodbujati kolesarjenje in spremembe potovalnih navad.

Projekt Kolesarsko mesto (2019 – 2021) je zajemal več vsebinskih sklopov: usposabljanje kolesarskih mehanikov_čark, recikliranje in nadgradnja odsluženih koles, primere dobrih praks (kolesarska samopopravljalnica ali Bike kitchen, program Prisluži si kolo za posameznike_ce iz marginaliziranih okolij), dviganje kolesarske kulture (mapiranje obstoječih kolesarskih parkirnih kapacitet, prirejanje kolesarskega poligona za najmlajše, ponujanje zajtrka kolesarjem_kam, serija izobraževalnih filmčkov, števec kolesarjev_k) in nenazadnje zasnovo koncepta kolesarskega omrežja v obliki 11 kolesarskih koridorjev, ki povezujejo vse mestne četrti in okoliške občine, zaokroženega s celostno vizualno podobo. Tako smo natisnili zemljevide omrežja in pa postavili označevalne table za vse koridorje. Projekt smo zaključili s kolesarskim festivalom Kolesarsko mesto, ki je potekal med torkom, 13. aprila in nedeljo, 18. aprila 2021. Ker je festival potekal v času zaznamovanem z bojem z virusom Covid-19, samo ga temu tudi prilagodili, tako je večina dogodko potekala preko spleta, razne aktivnosti pa s pomočjo mobilnih aplikacij.  Festival smo otvorili z novinarsko konferenco, na kateri je Josip Rotar predstavil vse ključne dosežke projekta Kolesarsko mesto. V sklopu festivala smo imeli razstavo avtorja Jerneja Žumra Kolesnice, ki je krasila ulice Maribora kar cel april. Poslušali smo lahko podcast na temo gorskega kolesarjenja, pogledali potopisno predavanje Rožleta Revna, kako se je s kolesom odpravil proti Kitajski in se izobraževali na strokovnem posvetu na temo financiranja projektov razvoja kolesarske infrastrukture v evropski finančni perspektivi 2021 – 2027 v Sloveniji. Da pa nismo bili samo pred ekrani smo poskrbeli z dvema aktivnostma, ki smo jih izvajali s pomočjo mobilnih aplikacij. Pripravili smo kolesarski izziv na Stravi »Višje, hitreje, močneje« in pa Lov na zaklad po ulicah Maribora. Na žalost smo morali zaradi ukrepov za preprečevanje Covid-19 odpovedati Sprehod s kolesi: kolesarim torej sem v sklopu Festivala sprehodov, UGM turo, na kateri bi si ogledali mariborske murale, kolesarsko turo Po poti Stare trte in pa Bike polo turnir. Po drugi strani, pa je zelo pozitivno to, da imamo več ali manj vse dogodke, ki smo jih izvedli preko spleta posnete in jih lahko pogledate oz. poslušate, kadar vam je volja in imate čas.

Projekt Kolesarsko mesto sofinancirata Eko Sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.