Aktualni podatki števca kolesarjev_k Maribor

Kolesarski števec se nahaja blizu krožišča Ljubljanske ulice in Moše Pijada pri podvozu pod železniško progo. Nov e-kolesarski sistem omogoča enostavno spremljanje kolesarskih trendov, hkrati pa na vseh ravneh služi tudi kot inštrument za spodbujanje kolesarskega prometa in kulture!

Kolesarski števec smo dali izdelati v Mariborski kolesarski mreži v sklopu projekta Kolesarsko mesto, katerega izvedbo sofinancira Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.

Od leta 2023 vzdržuje in bedi nad števcev kolesarjev Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo, arhitekturo v okviru projekta LIFE CARE4CLIMATE – www.samo1planet.com.