Evropski teden mobilnosti 2023 – »Varčne poti«

Vsako leto med 16. in 22. septembrom poteka Evropski teden mobilnosti (v nadaljevanju ETM). Pobuda Evropskega tedna mobilnosti si prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in spodbuditi prebivalce k uporabi trajnostne mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega prevoza. Letošnje leto bo Evropski teden mobilnosti potekal pod sloganom »Varčne poti«. Slovenska gospodinjstva za pokrivanje stroškov prevoza porabijo vse več denarja.

Štud-Bike zaključki projekta

Ob zaključku projekta Štud-Bike v katerem je Mariborska kolesarska mreža sodelovala kot partner pri projektu Univerze v Mariboru, podajamo nekaj povzetkov. Projekt je obravnaval temo kolesarjenja med študentsko populacijo v Mariboru. Izhodiščni problem je predstavljal zaznan nizki delež mladih kolesarjev, ki bi ga lahko na eni strani tolmačili z ne/ustrezno prometno kolesarsko infrastrukturo (manko kolesarskih stez, stojal, signalizacije,…), na drugi

Kolesarjenje med mariborskimi študenti

Kolesarjenje je najbolj popularno med študenti Fakultete za naravoslovje in matematiko, najmanj pa med študenti Pravne fakultete. Podatki ankete, ki se je izvajala v sklopu projekta ŠtudBike kažejo, da izmed 382 anketiranih študentov kar dve tretjini anketiranih v zadnjem letu v Mariboru ni nikoli kolesarilo. Med najpomembnejše dejavnike varnosti se uvrščajo urejeni in varni prehodi čez vozišče. Anketa se je izvajala

Štetje kolesarjev v Mariboru

V sklopu projekta ŠtudBike se je na izpostavljenih lokacijah izvedlo štetje kolesarjev. Štetje se je izvajalo 13. junija 2018, v popoldanski konici med 14.30 in 16.00. V tem času se je preštelo 884 kolesarjev. Spremljalo se je predvsem spol, starost in smer vožnje. Štetje se je izvajalo na 8 različnih lokacijah in sicer: Glavni trg Stari most Titov most Meljski

Zagon projekta Štud-Bike

Z uvodnim srečanjem v novih prostorih Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (FGPA) smo zagnali projekt Štud-Bike – platforma kolesarske kulture in infrastrukture za študente v Mariboru. Gre za projekt sodelovanja med Univerzo v Mariboru in Mariborsko kolesarsko mrežo, v okviru javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 –