Štetje kolesarjev v Mariboru

V sklopu projekta ŠtudBike se je na izpostavljenih lokacijah izvedlo štetje kolesarjev. Štetje se je izvajalo 13. junija 2018, v popoldanski konici med 14.30 in 16.00. V tem času se je preštelo 884 kolesarjev. Spremljalo se je predvsem spol, starost in smer vožnje.

Štetje se je izvajalo na 8 različnih lokacijah in sicer:

  1. Glavni trg
  2. Stari most
  3. Titov most
  4. Meljski most
  5. Koroški most
  6. Smetanova ulica
  7. Gosposvetska ulica
  8. Mladinska ulica
Merilna mesta pri štetju kolesarjev v sklopu projekta ŠtudBike

Ugutovljeno je bilo, da je največ kolesarjev prisotnih na Starem mostu in sicer 251 od skupno 884.

Število kolesarjev po posameznih merilnih mestih

Zanimiv podatek je tudi pregled smeri vožnje kolesarjev. Najmanj voženj v napačno smer je bilo na Starem mostu, kjer je bilo tudi največje skupno število kolesarjev. Največ voženj v napačno smer je bilo na Meljskem mostu (dvoetažni), kjer je tudi skupno število preštetih kolesarjev bistveno nižje. Iz tega lahko sklepamo, da večje število kolesarjev pripomore tudi k znižanju nepravilne smeri vožnje. Zagotovo pa k temu najbolj pripomore infrastruktura.

Pregled pravilne / napačne smeri vožnje kolesarjev po posameznih lokacijah

Spodaj so prikazani še ostali podatki štetja.

ŠTUDBIKE je interdisciplinarni študentski inovativni projekt, ki se ukvarja s problematiko kolesarjenja (kolesarske kulture in infrastrukture) v Mariboru. Zastavlja vprašanja, kako zagotoviti varnost kolesarjem, kako urediti privlačen urbani prostor za kolesarjenje ter predvsem, kako popularizirati kolesarjenje med študenti v Mariboru. Glavni cilj projekta je spodbuditi mlade k reševanju kolesarske problematike ter poiskati rešitve za izboljšanje obstoječega stanja.