Zagon projekta Štud-Bike

Z uvodnim srečanjem v novih prostorih Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (FGPA) smo zagnali projekt Štud-Bike – platforma kolesarske kulture in infrastrukture za študente v Mariboru.
Gre za projekt sodelovanja med Univerzo v Mariboru in Mariborsko kolesarsko mrežo, v okviru javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018 (ŠIPK).
Na uvodnem srečanju smo se spoznali pedagoški mentorji, strokovni sodelavci in študentje, ki prihajajo iz različni študijskih smeri in fakultet (prometno inženirstvo, sociologija, računalništvo in informacijske tehnologije ter arhitektura).
Vodja projekta in pedagoška mentorica je dr. Kaja Pogačar, prav tako je pedagoški mentor dr. Marko Renčelj. Strokovni sodelavec iz prakse je Josip Rotar iz MKM.
Projekt Štud-Bike bodo izvajali študentje za študente. V tem času bodo analizirali stanje kolesarske infrastrukture, problemske točke, tokove, dosedanje rešitve, kolesarsko kulturo, navade, vzorce obnašanja, razloge za nekolesarjenje ipd. Pri tem bodo poskušali iz prostorskega vidika zajeti pomembne točke za študente v Mariboru in jih dokumentirati.
Več o razvoju samega projekta bomo sproti objavljali…