Dejavnosti

SKUPNOSTNI PROGRAMI

Skupnostne programe izvajamo skozi javne dogodke, kot so kolesarske parade, kolesarski krogi, izleti, zbiranje rabljenih koles, javne dražbe koles ipd. Že nekaj let redno izvajamo program Bajk kuhna, ki je namenjen medsebojnemu učenju popravljanja koles in uporabe orodja. Osnovni namen tovrstnih programov je druženje in spoznavanje med kolesarji ter širjenje zavedanja o kolesarski kulturi.

PROMETNA POLITIKA

Aktivno sodelujemo pri ustvarjanju in izboljševanju prometne politike z namenom izboljševanja pogojev za kolesarjenje. Skrbimo za vključevanje različnih vidikov kolesarjenja v razvojne, okoljske, prostorske, urbanistične, prometne strategije, programe, načrte in odloke. prav tako opozarjamo pristojne organe in strokovne službe na konkretne probleme kolesarjev v prometu.

KOLESARSKE STORITVE

Izvajamo in razvijamo kolesarske storitve za končne uporabnike, kot so servis koles, izposoja koles, izdelava in predelava koles po naročilu, skrbništvo nad varovano kolesarnico pred železniško postajo ipd. Prav tako smo v preteklosti sodelovali pri zagonu in vzpostavljanju storitev drugih organizacij, ki delujejo na področju kolesarstva. S svojim strokovnim znanjem svetujemo tudi številnim javnim podjetjem in lokalnim skupnostim v Sloveniji.

PROMOCIJA KOLESARJENJA

Skrbimo za prisotnost kolesarske tematike v medijih in javnem prostoru. Kolesarsko kulturo spodbujamo tudi z organizacijo in udeležbo na različnih dogodkih. V zadnjih letih si še posebej prizadevamo spodbujati kolesarjenje med tistimi ciljnimi skupinami, kjer so prisotne ovire za njegov razvoj. Med ženskami, med socialno šibkejšimi, na podeželju, med priseljenci, v naseljih z izrazito avtomobilsko usmerjeno potovalno kulturo, skratka tam, kjer se zaradi različnih vzrokov kolesarjenje ne more razvijati.