Center mobilnosti

Trajnostna mobilnost v Mariboru je dobila svoje podporno okolje za razvoj. Center mobilnosti Maribor je bil vzpostavljen v sklopu projekta TRAMOB, ki ga je vodila Mestna občina Maribor med letom 2010 in 2013. Kot podporno okolje za razvoj trajnostne mobilnosti bo odigral ključno vlogo pri promociji le-te, saj se nahaja na zelo frekventni lokaciji med železniško in avtobusno postajo ter središčem mesta.

Koordinator centra je društvo Mariborska kolesarska mreža, ki skrbi za strokovno in vsebinsko zasnovo centra ter njegovo redno delovanje.

Več o Centru mobilnosti lahko izveste na https://mobilnost.si/.