Kritične točke

Začeli smo s kolektivnim zbiranjem problemov, ki se pojavljajo v obliki raznolikih ovir na prometni infrastrukturi in predstavljajo varnostno tveganje za kolesarje. Prijavljene probleme bomo po določenem času poslali v obdelavo pristojnim službam, hkrati pa jih tudi javno objavili. Prav tako bomo javno objavili odgovore pristojnih služb oz. rezultate na terenu. Vabimo vas, da nam pomagate z vnašanjem točk in pri razvoju tega orodja aktivno sodelujete.

Osnovna navodila za vnos: Problem poskušajte čimbolj jasno opisati. Dodate lahko tudi eno ali več slik. Pri opisu ne dramatizirajte, ampak se držite tehničnega jezika.