Zaključeni

Mariborska kolesarska mreža je uspešno sodelovala pri naslednjih projektih:

VOCA – Volunteers of Cycling Academy

Projekt Volunteers of cycling Academy (VOCA) je nastal med 12 zagovorniškimi skupinami za kolesarjenje iz celotne Evrope. Potekal je od septembra 2011 do julija 2013. Cilji projekta so bili okrepiti kolesarske zagovorniške organizacije – izboljšanje njihovega znanja in kompetenc o kakovostni in uporabnikom prijazni kolesarski infrastrukturi, s preučevanjem resničnih primerov v različnih mestih širom EU, pa tudi teoretični inženiring in politična načela; – učenje drug od drugega z izmenjavo in izmenjavo izkušenj; – izboljšanje veščin ozaveščanja in sodelovanja z občinami, prometni inženirji, vozniki, policijo in prebivalci. Med projektom so udeleženci dve leti organizirali 10 nepozabnih srečanj.Od Seville do Copenhagna, od Budimpešte do Dublina, od Cipra do Dunaja…eno srečanje smo prav tako gostili v Mariboru.

UPGRADE

Mariborska kolesarska mreža je skupaj s partnerji iz Bolgarije, Nizozemske, Grčije in Portugalske izvedla projekt Young minds for sustainable European citie – Upgrade 2015. Glavni namen projekta je bil spodbujati mlade prebivalce Evrope, da kritično razmišljajo in iščejo rešitve v zvezi s problematiko okolja, emisij, urejenosti mest in organiziranosti prometa. Projekt je bil fokusiran v iskanje alternativ pri spremembi potovalnih navad iz avtomobila k bolj trajnostnim načinom transporta, kot so kolo, pešačenje in javni transport.

Kolesarska skupnost

Projekt Kolesarska skupnost je bil namenjen občanom Mestne občine Maribor. Izvajal se je med februarjem in septembrom 2018. Projekt je bil usmerjen v spreminjanje potovalnih navad in promocijo trajnostne mobilnosti v sodelovanju z gospodarstvom in civilno družbo.

Štud-bike

Projekt je obravnaval problematiko kolesarjenja med mladimi, še posebej med študentsko populacijo v Mariboru. Le-ti bi lahko predstavljali zgled trajnostne mobilnosti, vendar izkušnje kažejo drugače. Polnoletni mladi ljudje še vedno prepogosto sedejo za volan, namesto da bi uporabljali kolo, še mlajši pa dopuščajo, da jih po mestu razvažajo starši. Kako popularizirati kolesarjenje med mladimi, kako zagotoviti varnost v kolesarskem prometu, kako ravnati ob slabem vremenu, kako posledično izboljšati kvaliteto urbanega prostora,… so le nekatere od tem, ki smo jih obravnavali v okviru projekta.

Sklenimo krog

Sistem zbiranja in recikliranja odsluženih ter zapuščenih koles na širšem območju Maribora oz. Podravja. Projekt je služil kot osnova za kasnejši zagon programa Bajk kuhna.

MBajk

V okviru projekta MBajk sta Mariborska kolesarska mreža in Univerzitetna športna zveza vzpostavili mrežo kolesarskih info točk, na katerih si lahko prebivalci in obiskovalci Maribora brezplačno izposodijo kolesa za prevoz po mestu.

TRAMOB

Projekt Mestne občine Maribor, ki se je izvajal od leta 2010 do leta 2013. Mariborska kolesarska mreža je pri projektu sodelovala že pri sami idejni zasnovi, ki jo je pripravljala Mariborska razvojna agencija. V projektno prijavo so se umestile dolgoletne ideje MKM, da bi v Mariboru vzpostavili podporno okolje za razvoj trajnostne mobilnosti in skupnostni kolesarski prostor, ki se je kasneje realiziral v obliki Centra mobilnosti Maribor.

Kolosveščanje

V okviru projekta se je vzpostavil sistem zbiranja rabljenih koles, reciklaže in izposoje koles v lokalnem okolju. Projekt je prispeval k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, ki jih je povzročila prekomerna uporaba motornega prometa.

Teleport

Sodelovanje pri Evropski prestolnici kulutre – EPK 2012: projekt Teleport v programskem sklopu Urbane brazde: prispevek k razvoju kolesarstva kot načina vsakodnevne mobilnosti prebivalstva ter hkrati kot možnosti gospodarskega razvoja Maribora in širše regije.

Socialno podjetništvo za mlade

Sodelovanje pri Evropski prestolnici mladih – EPM 2013: projekt Socialno podjetništvo za mlade: usposabljanje mladih na področju socialnega podjetništva in svetovanje pri vzpostavitvi socialnega
podjetja.