Goni z menoj v toplice Strava izziv

Poletje se je že prevesilo v jesen, šolarji_ke že pridno grejejo šolske klopi in le še nekaj dni nas loči od pričetka najpomembnejšega tedna v letu za trajnostno mobilnost, Evropskega tedna mobilnosti 2021! Na Mariborski kolesarski mreži pripravljamo v sodelovanju z EIT Urbana mobilnost RIS Hub Slovenija tokratni kar 2 mesečni kolesarski izziv, ki se bo začel v tednu ETM, natančneje 13. septembra 2021 in bo trajal do 14. novembra 2021.

Po našem zadnjem Strava izzivu  v sklopu kolesarskega festivala Kolesarsko mesto, vas sedaj vabimo, da se nam pridružite v našem prvem daljšem, dvomesečnem, izzivu “Goni z menoj v toplice”. Kot v prejšnjih izzivih, bomo tudi tokrat nagradili najboljšega_o kolesarja_ko in sicer bomo nagrade podelili v 3 različnih kategorijah!

Kategorije so sledeče:

1. Skupno število prevoženih kilometrov

2. Skupno število višinskih metrov

3. Skupno število kolesarskih aktivnosti

Kot že ime tokratnega izziva pove, bo zmagovalec_ka posamezne kategorije prejel_a 2 karti za kopanje v Termalnem parku Terme Ptuj. Da bo do toplic lahko prigonilo največje možno število tekmovalcev_k, smo se to pot odločili, da lahko vsak_a udeleženec_ka zmaga samo v eni kategoriji. Natančneje si lahko pravila in pogoje izziva preberete tukaj.

Za sodelovanje v izzivu, kliknite na tole povezavo oz. skenirajte QR kodo in se pridružite klubu Kolesarsko mesto na Stravi. Prav tako se lahko prijavite na izziv preko hubum.si.

Vsak ponedeljek bomo posodobili rezultate v tabeli spodaj, tako da boste temu lahko prilagodili_e vaše kolesarske ture in prišli_e do svojih kart za toplice. Spodaj najdete tudi podrobnejše splošne pogoje sodelovanja v kolesarskem izzivu oz. nagradni igri.

Z veseljem vam tudi sporočamo, da bo tokrati izziv imel tudi znanstven pridih. Soorganizator izziva EIT Urbana mobilnost RIS Hub Slovenija bo namreč dal na voljo 3 senzorje za na kolo, kateri med kolesarjenjem merijo kvaliteto zraka oz. vsebnost trdih delcev v zraku. Udeleženci_ke izziva imate tako možnost, da s svojim kolesarjenjem pomagate pri znanstvenem raziskovanju. Na ta način bomo s kolesarjenjem prišli tudi do zanimivih podatkov, kateri nam bodo lahko v prihodnje služili, da bomo lažje prepričali še več ljudi h kolesarjenju in hkrati prilagodili lastne potovalne navade pridobljenim podatkom.

Vse zainteresirane udeležence_ke, ki bi si želeli_e namestiti senzor za teden ali dva na svoje kolo in nam tako pomagati do čim bolj raznovrstnih podatkov vabimo, da nam pišete na mkm.kolesarji@gmail.com ali na hubumslovenia@zag.si, da se dogovorimo glede podrobnosti namestitve senzorjev.

Vabljeni_e na izziv in varno kolesarjenje vam želimo!

Kategorija “Prevoženi kilometri”:

Kategorija “Višinski metri”:

Kategorija “Število kolesarskih aktivnosti”:1. člen

(Splošne določbe)

Nagradno igro organizirata društvo Mariborska kolesarska mreža, s sedežem na Partizanski cesti 21 v Mariboru in Zavod za gradbeništvo Slovenije, s sedežem na Dimičevi ulici 12 v Ljubljani, v nadaljevanju organizatorja.

2. člen

(Pogoji sodelovanja)

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Udeleženci_ke nagradne igre sami_e krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

  • mobilni dostop do spleta,
  • strošek prenosa podatkov preko spleta,
  • posedovanje kolesa,
  • posedovanje pametnega mobilnega telefona.

3. člen

(Pravila nagradne igre) 

Nagradna igra poteka med vključno 13. septembrom 2021 in vključno 14. novembrom 2021.

4. člen

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec_ka sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri

5. člen

Za sodelujočega_o v nagradni igri se šteje oseba, ki si je ustvarila profil v aplikaciji Strava in se priključila kolesarskemu klubu Kolesarsko mesto Mariborske kolesarske Mreže. Pogoj je, da ima sodelujoči v aplikaciji nastavljeno pod zasebnost (Privacy controls), da so aktivnosti (Activities) vidne sledilcem (followers) ali vsem (everyone).

6. člen 

S prevzemom nagrade podaja sodelujoči_a nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjema v smislu fotografiranja nagrajenca_ke za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorjev nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

7. člen 

Če nagrajeni sodelujoči_a ne bo imel_a nastavljenih parametrov kot vidnih, si organizatorja pridržujeta pravico, da ga_jo izločita iz tekmovanja oz. nagradne igre. V tem primeru prejme nagrado drug_a nagrajenec_ka z izpolnjenimi pogoji.

8. člen

Nagrado prejme sodelujoči_a, ki je bil zmagovalec_ka v naslednjih kategorijah po sledečem vrstnem redu:

  1. Skupno število prevoženih kilometrov
  2. Skupno število višinskih metrov
  3. Skupno število kolesarskih aktivnosti

Če ima v posamezni kategoriji več udeležencev_k isti rezultat, se med njimi izvede žreb, ki določi zmagovlaca_ko.

Udeleženec_ka, ki je že prejel eno od glavnih nagrad za zmago v posamezni kategoriji, ne more več prejeti nagrade za drugo kategorijo, četudi ima v njej najboljši rezultat. Tako prejme nagrado v drugi kategoriji udeleženec_ka z naslednjim najboljšim rezultatom (v primeru, da ima več udeležencev_k isti rezultat se izvede žreb).

Praktično nagrado prejmejo 3 sodelujoči_a, ki so izžrebani iz bobna vseh udeležencev_k, ki so prevozili_e v kolesarskem izzivu vsaj 50 kilometrov.

9. člen

(Nagrade)

Sodelujoči_e so seznanjeni_e z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Vrednosti posamezne nagrade so nižje od 42 EUR. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Nagrada v nagradni igri za zmagovalca_ko posamezne kategorije sta 2 (dve) celodnevni karti za Termalni Park Terme Ptuj.

Dodatne praktične nagrade v obliki zračnice za kolo prejmejo največ trije sodelujoči_e, ki so izžrebani_e iz bobna vseh sodelujočih, ki so v sklopu izziva prevozili vsaj 50 kilometrov. Dodatne praktične nagrade v obliki zračnice ne more prejeti oseba, ki je prejela glavno nagrado. V tem primeru se žreb ponovi.

10. člen

(Rezultati nagradne igre) 

Izziv traja med vključno 13. septembrom 2021 in vključno 14. novembrom 2021. Organizatorja bosta najkasneje v 7 dneh po zaključku izziva, torej do 21. novembra 2021, objavila na svojih spletnih straneh in ostalih komunikacijskih kanalih zmagovalce_ke  izziva.

Organizatorja bosta nagrajence_ke o nagradi obvestil preko elektronskega naslova oz. preko aplikacije STRAVA. Nagrajenci_ke imajo od obvestila o nagradi 30 dni časa za prevzem le-te. Nagrada se prevzame na sedežu organizatorja Mariborske kolesarske mreže na Partizanski cesti 21, 2000 Maribor.

11. člen

(Varovanje osebnih podatkov)

Organizatorja se zavezujeta, da bosta osebne podatke nagrajenca_ke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Organizatorja nagradne igre jamčita, da podatki, ki jih bodo udeleženci_ke posredovali_e, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in EU.

12. člen

(Končne določbe)

Udeleženci_ke nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Strava aplikacije. Organizatorja ne prevzemata nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Strava aplikacije s strani udeležencev_k nagradne igre. Prav tako ne prevzemata odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat uporabe aplikacije Strava.

Organizatorja si pridržujeta pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo tehnični vzroki ali višja sila.

O morebitnih spremembah in novostih nagradne igre bosta organizatorja udeležence_ke sproti obveščala z objavami na spletnih straneh in drugih kanalih obveščanja.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: mkm.kolesarji@gmail.com in hubumslovenia@zag.si.

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Mariboru.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: mkm.kolesarji@gmail.com in hubumslovenia@zag.si.