Koliko kolesarjev_k vidiš? — Nagradna igra

Ponovno smo v zimskem delu leta, ki ni prav posebej naklonjen kolesarjem_kam. Ne samo, da je vreme precej hladnejše, hkrati je dan krajši in se bistveno hitreje stemni! Kolesarji_ke moramo tako biti zelo pozorni_e, da smo v času, ko je vidljivost slabša (v mraku, ponoči, v megli, dežju ali snegu) še posebej vidni_e. Voznik_ca namreč ponoči ali ob slabši vidljivosti opazi kolesarja_ko z lučmi in odsevniki veliko prej kot tistega_o, ki nosi temna oblačila ali ni osvetljen_a. Če kolesar_ka nima prižganih luči, ogroža sebe ter druge kolesarje_ke in pešce_ke, manj je varen_a tudi pred avtomobili. Zato mora vsak_a kolesar_ka imeti na sprednjem delu kolesa prižgano belo luč za osvetljevanje ceste, na zadnji strani kolesa pa rdečo pozicijsko luč. Prav tako morajo biti nameščeni še odsevniki: na obeh straneh pedalov mora imeti rumene ali oranžne odsevnike, na kolesih pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.

Da namestiš in prižgeš luč, je majhen in preprost ukrep, ki pa je za lastno varnost in varnost ostalih udeležencev_k v prometu zelo učinkovit! 

Da bi posebej opozorili na pomen uporabe kolesarskih luči smo posneli spodnji video. Vabimo vas, da na naši Facebook strani pravilno odgovorite na zastavljeno nagradno vprašanje in se potegujete za 3 komplete baterijskih kolesarskih luči, ki jih je prispeval naš sponzor, kolesarska trgovina Velo. 

 

 

———————————————————————————————————————————

 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI AKCIJI

»Koliko kolesarjev_k vidiš?«

 

 SPLOŠNO

1. člen

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne akcije »Koliko kolesarjev_k vidiš?« (v nadaljevanju: nagradna akcija).

Organizator nagradne akcije je: Mariborska kolesarska mreža s sedežem na Partizanski cesti 21 v Mariboru (v nadaljevanju: organizator).

2. člen

Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletnih strani https://ibikemaribor.com.

3. člen

Nagradna akcija se promovira in poteka na uradni Facebook strani Mariborske kolesarske mreže. Nagradna akcija ni pod domeno družabnega omrežja Facebook. Facebook ne sponzorira nagradne akcije, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

 

NAMEN

4. člen

Namen nagradne akcije je promocija uporabe kolesarskih svetil v prometu, promocija organizatorja in sponzorja nagradne igre.

 

 TRAJANJE NAGRADNE AKCIJE

5. člen

Nagradna akcija traja od 3. 11. 2020 do 15. 11. 2020, do 23:59.

 

SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJA

6. člen

V nagradni akciji lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Pravili za sodelovanje v nagradni akciji »Koliko kolesarjev_k vidiš?«.

Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči_a strinja z vsemi pogoji in pravili nagradne akcije ter jih sprejema.

7. člen

V nagradni igri lahko sodeluje samo polnoletna oseba.

8. člen

Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam.

Zaposleni v društvu Mariborska kolesarska mreža, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

9. člen

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradni akciji ne bomo upoštevali.

10. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca_ke,
 • se ugotovi, da nagrajenec_ka ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
 • da je udeleženec_ka sodeloval_a v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne akcije oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
 • udeleženec_ka ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,
 • udeleženec_ka ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne akcije ali jih ne izpolni pravočasno.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca_ke na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade. 

 

 PREKLIC SODELOVANJA

11. člen

Udeleženec_ka lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akcije.

Po prejemu tega sporočila se udeleženca_ko izloči iz nagradne akcije.

 

 NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI

12. člen

3. novembra bomo na Facebook strani Mariborske kolesarske mreže objavili video objavo z nagradnim vprašanjem.

V nagradni akciji bodo lahko sodelovali_e vsi_e, ki bodo pravilen dogovor napisali_e v komentar pod video objavo na Facebooku do konca trajanja nagradne akcije, se pravi najkasneje do 15. novembra do polnoči. Izmed vseh, ki bodo pravilno odgovorili_e na nagradno vprašanje, bomo 16. 11. 2020 izžrebali 3 nagrajence_ke, ter jih obvestili v zasebnem sporočilu na Facebooku o nagradi. Hkrati bomo nagrajence_ke objavili tudi na naši Facebook strani.

 

 NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA_KE IN PREVZEM NAGRADE

13. člen

Organizator bo v okviru nagradne akcije podaril 3 pakete izdelkov: luči za kolesa, ki jih podarja sponzor nagradne akcije.

Nagrade bodo nagrajenci_ke lahko prevzeli_e na sedežu organizatorja, Mariborske kolesarske mreže na Partizanski cesti 21, 2000 Maribor, ali kako drugače, odvisno od dogovora z organizatorjem.

Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Nedenarna nagrada se ne more izplačati v denarju.

Organizator nagradne akcije ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado sponzorja, nagrajenec_ka pa zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

14. člen

Nagrajenec_ka je v zvezi z nagradno akcijo oz. prejemom nagrade lahko fotografiran_a in sneman_a za promocijske aktivnosti organizatorja, sponzorja ter z njimi povezanih tretjih oseb, pri čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, Facebooku in v drugih medijih.

15. člen

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci_ke sporočiti svojo telefonsko številko in naslov.

Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci_ke sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.

16. člen

Sodelujoči_e v nagradni akciji se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili_e v noben SMS-klub in ne bodo prejemali_e nikakršnih plačljivih SMS-sporočil.

 

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

17. člen

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev_k nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek ter telefonska številka; v primeru nagrajenca_ke pa tudi: naslov, elektronski naslov, davčna številka (nagrajenec_ka), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu.

Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi.

V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu_ki obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.

18. člen

S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči_a dovoli organizatorju in sponzorju nagrade, da se njegovi_ni osebni podatki (osnovni podatki udeleženca_ke, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne akcije, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu ali radiu).

19. člen

Osebni podatki udeleženca_ke nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 60 dni po zaključeni nagradni akciji. Podatke o nagrajencih_kah hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi.

20. člen

Udeleženec_ka kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

 • ustrezne informiranosti;
 • popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
 • izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih, npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
 • omejitve obdelave;
 • prenosljivosti podatkov, vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
 • ugovora.

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: mkm.kolesarji@gmail.com

22. člen

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

 DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE

23. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

 

 DODATNE INFORMACIJE

24. člen

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno akcijo, lahko zainteresirani_e sporočijo na mkm.kolesarji@gmail.com.

 

Prav tako lahko dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zainteresirani_e sporočijo na elektronski naslov mkm.kolesarji@gmail.com.

 

Maribor, 3. 11. 2020