Pravila in pogoji za nagradno igro Strava izziv Mariborske kolesarske mreže Festival Kolesarsko mesto

Pravila in pogoji za nagradno igro Strava izziv Mariborske kolesarske mreže Festival Kolesarsko mesto

1. člen

(Splošne določbe)

Nagradno igro organizira društvo Mariborska kolesarska mreža, s sedežem na Partizanski cesti 21 v Mariboru, v nadaljevanju MKM

2. člen

(Pogoji sodelovanja)

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Udeleženci_ke nagradne igre sami_e krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

  • mobilni dostop do spleta,
  • strošek prenosa podatkov preko spleta,
  • posedovanje kolesa,
  • posedovanje pametnega mobilnega telefona.

3. člen

(Pravila nagradne igre) 

Nagradna igra poteka med vključno 12. in vključno 18. aprilom 2021.

4. člen

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec_ka sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri

  1. člen

Za sodelujočega_o v nagradni igri se šteje oseba, ki si je ustvarila profil v aplikaciji Strava in se priključila kolesarskemu klubu Kolesarsko mesto Mariborske kolesarske Mreže. Pogoj je, da ima sodelujoči v aplikaciji nastavljeno pod zasebnost (Privacy controls), da so aktivnosti (Activities) vidne sledilcem (followers) ali vsem (everyone). Prav tako je na elektronski naslov mkm.kolesarji@gmail.com oseba javila uporabniško ime v aplikaciji Strava, svoje ime in priimek.

6. člen 

S prevzemom nagrade podaja sodelujoči_a nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca_ke za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

7. člen 

Če nagrajeni sodelujoči_a ne bo imel_a nastavljenih parametrov kot vidnih, si organizator pridržuje pravico, da ga_jo izloči iz tekmovanja oz. nagradne igre. V tem primeru prejme nagrado drug_a izžreban_a nagrajenec_ka z izpolnjenimi pogoji.

8. člen

Nagrado prejme sodelujoči_a, ki je bil zmagovalec_ka v naslednjih kategorijah po sledečem vrstnem redu:

  1. Skupno število prevoženih kilometrov
  2. Skupno število višinskih metrov
  3. Skupno število kolesarskih aktivnosti
  4. Najdaljša kolesarska tura

Če ima v posamezni kategoriji več udeležencev_k isti rezultat, se med njimi izvede žreb, ki določi zmagovlaca_ko. Če je udeleženec_ka prejel nagrado že v drugi kategoriji, v žrebu ne sodeluje.

Praktično nagrado prejmejo 3 sodelujoči_a, ki so izžrebani iz bobna vseh udeležencev_k, ki so prevozili_e v kolesarskem izzivu vsaj 50 kilometrov.

9. člen

(Nagrade)

Sodelujoči_e so seznanjeni_e z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Vrednosti posamezne nagrade so nižje od 42 EUR. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Nagrada v nagradni igri za zmagovalca_ko je vrednostni bon v višini 40 € za servis kolesa pri Mariborski kolesarski mreži.  

Dodatne praktične nagrade v obliki zračnice za kolo prejmejo največ trije sodelujoči_e, ki so izžrebani_e iz bobna vseh sodelujočih, ki so v sklopu izziva prevozili vsaj 50 kilometrov. Dodatne praktične nagrade v obliki zračnice ne more prejeti oseba, ki je prejela glavno nagrado. V tem primeru se žreb ponovi.

10. člen

(Rezultati nagradne igre) 

Izziv traja med vključno 12. in 18. aprilom 2021. Organizator bo najkasneje v 7 dneh po zaključku izziva, torej do 25. 4. 2021, objavil na svoji spletni strani in ostalih komunikacijskih kanalih zmagovalce_ke  izziva.

Organizator bo nagrajence_ke o nagradi obvestil preko elektronskega naslova, ki so ga posredovali_e ob prijavi. Nagrajenci_ke imajo od obvestila o nagradi 30 dni časa za prevzem le-te. Nagrada se prevzame na sedežu organizatorja MKM na Partizanski cesti 21, 2000 Maribor.

11. člen

(Varovanje osebnih podatkov)

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca_ke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci_ke posredovali_e, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in EU.

12. člen

(Končne določbe)

Udeleženci_ke nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Strava aplikacije. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Strava aplikacije s strani udeležencev_k nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat uporabe aplikacije Strava.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo tehnični vzroki ali višja sila.

O morebitnih spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence_ke sproti obveščal z objavami na spletni strani in drugih kanalih obveščanja.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: mkm.kolesarji@gmail.com

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Mariboru.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: mkm.kolesarji@gmail.com.