Zagovorništvo

Vpliv na javne politike, z namenom izboljševanja sistemskih pogojev za kolesarjenje, je ključno poslanstvo Mariborske kolesarske mreže.

MKM je sodelovala pri pripravi strateških dokumentov:

Kolesarska strategija mesta Maribor

Mariborska kolesarske mreža je v letu 2013 v okviru projekta City Network Graz – Maribor izdala Kolesarsko strategijo mesta Maribor, ki obravnava razvoj mesta v smeri trajnostne mobilnosti. Je prvi tovrsten dokument, ki na podlagi trenutnega stanja predstavlja ambicije in ukrepe za nadaljnji razvoj kolesarskega prometa v Mariboru in okolici do leta 2030.

Več: Kolesarska strategija 

Celostna prometna strategija Maribora

 Celostna prometna strategija vsebuje predstavitev obstoječega stanja na področju prometa v mestu Maribor in okolici, vizijo razvoja prometnega sistema in strateške cilje. Dokument so pripravljavci pripravili v skladu s smernicami Evropske komisije in predstavlja ključno podlago za podrobnejši akcijski načrt do leta 2020, ki je bil usklajen in potrjen v Mestnem svetu. Strategija, ki je nastajala med leti 2012 in 2013, je bila pripravljena v okviru projekta ˝TRAMOB – izdelava načrta trajnostne mobilnosti v mestu in okolici”.

Več: https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=25583