Mesta z vizijo – dialog v urbani skupnosti

Mestni občini Maribor in Ljubljana še vedno stopicata na mestu in jima ne uspe izkoristiti potenciala, ki ga ponuja kolesarjenje pri razvoju mesta in mestnega prometa. Kljub določenim izboljšavam v zadnjih letih se še vedno soočamo s prevlado motoriziranega osebnega prometa, kar ima negativne vplive na okolje, povzroča prometne zastoje ter znižuje kakovost življenja v mestih. Posredno vpliva tudi na to, da kolesarska infrastruktura kot neprioritetna zadeva ostaja nedomišljena, pomanjkljiva in ne dovolj varna.

Združili smo moči z Ljubljansko kolesarsko mrežo in si za cilj zadali spodbujati kolesarjenje kot trajnostno in zdravo alternativo ter prispevati k izboljšanju kolesarske infrastrukture in prometnih politik v obeh mestih.

V ta namen bomo izvajali intenzivne zagovorniške aktivnosti. Ozaveščali in informirali bomo splošno javnost, še posebej pa prebivalce obeh mest o prednostih kolesarjenja, krepili odnose z občinami ter sodelovanje s kolesarskimi skupnostmi. Organizirali bomo fokusne skupine, pripravili analizo kolesarske infrastrukture v obeh mestih na podlagi katere bomo sestavili akcijski načrt za izboljšanje le-te, izvajali bomo raznovrstne javne dogodke za aktivacijo občanov (kolesarske zajtrke, mobilne popravljalnice koles, kolesarske parade, vodene terenske oglede), na katerih bomo prisluhnili mnenjem in idejam uporabnikov in lokalnih skupnosti. Poseben poudarek smo namenili merjenju kolesarske klime s pomočjo ankete, katero ste vabljeni, da izpolnite na tem naslovu ali s skeniranjem QR kode desno.

Čeprav obstajajo načrti in strategije, ki načeloma vzpodbujajo trajnostno mobilnost in razvoj kolesarske infrastrukture, sta njihovo izvajanje in domet omejena zaradi različnih dejavnikov, kot so pomanjkanje sredstev, časa in kadra ter slaba vključenost in koordinacija med različnimi akterji, vključno z občinami in nevladnimi organizacijami. V tujini obstaja veliko primerov delovnih skupin, v katerih sodelujejo predstavniki občine, kolesarske skupnosti, strokovnjaki za prometno varnost itd. Te skupine se osredotočajo na izboljšanje kolesarske infrastrukture, varnosti in prometnih politik. Tudi mi si želimo vzpostaviti takšno večstransko sodelovanje, saj verjamemo, da bo to pripomoglo k boljšim rezultatom in večji uspešnosti naših prizadevanj za trajnostno mobilnost.

Zavedamo se, da je za dosego našega cilja potrebno vztrajno delo, strateško načrtovanje in aktivno sodelovanje z vsemi vpletenimi akterji. S kombinacijo zagovorniških aktivnosti, sodelovanja z občino ter vključevanja prebivalcev in deležnikov verjamemo, da lahko dosežemo opazen napredek pri razvoju kolesarjenja in trajnostne mobilnosti v mestnih občinah.

Projekt Mesta z vizijo izvajamo skupaj z Ljubljansko kolesarsko mrežo v okviru programa Impact4Values.