Lastnosti dobrega kolesarja

Vsak kolesar mora za varno kolesarjenje razviti 4 ključne lastnosti oz. vrline, katere nato združijo v sistematične rutine, katere opravljajo konstantno med samim kolesarjenjem.

Lastnosti dobrega kolesarja

  1. Opazovanje
  2. Pozicija na vozišču
  3. Komunikacija z ostalimi udeleženci
  4. Poznavanje cestno prometnih predpisov

 

  1. OPAZOVANJE

V prometu je vedno ključno opazovanje, saj imamo lahko le na ta način pregled nad okolico in se lahko primerno odzovemo. Vsak kolesar mora osvojiti, da dobro in dovolj pogosto opravlja opazovanja okolice. Še posebej pomembno je to v ključnih trenutkih: pričetku vožnje, ustavljanju, na križiščih, pri prehitevanjih in obvozih, vožnji v skupini, deljenju skupnega prostora itd.

 

  1. POZICIJA NA VOZIŠČU

V prometu moramo poleg opazovanja biti še posebej pozorni na to, da zavzamemo ustrezno pozicijo na vozišču. Pri ustrezni poziciji nimamo v mislih samo izbora ustreznega prostora vožnje, temveč tudi način kako ta prostor zavzamemo. Kolesarji moramo biti v prometu samozavestni, preudarni, dosledni in hkrati varni. Nič ni narobe, če se raje ustavimo, sestopimo iz kolesa in varno ob kolesu prečkamo prometno cesto, če ocenimo, da je to za nas najbolj varno.

 

  1. KOMUNIKACIJA Z OSTALIMI UDELEŽENCI V PROMETU

Komunikacija je ključna tako za dobre odnose v življenju, kakor tudi za varnost v prometu. V prometu je potrebno naše namere pravočasno in jasno komunicirati z ostalimi udeleženci v prometu, saj lahko le na ta način zagotovimo, da bomo skupaj ustrezno ukrepali glede na cestno prometne predpise in poskrbeli za varnost vseh udeležencev v prometu. Od drugih ne moremo pričakovati, da bodo ustrezno ravnali, če jim mi pravočasno ne sporočimo kaj želimo in kam smo namenjeni. Ena izmed ključnih prvin pri komunikaciji je OČESNI STIK. Večina kolesarjev nas je že udeležencev v prometu, peš gremo po opravkih, vozimo avto itd. in že poznamo besedno zvezo očesni stik. Pomembno je, da se zavedamo, da moramo tudi na kolesu vzpostaviti z drugimi udeleženci očesni stik. Le tedaj, ko se spogledamo, vemo zagotovo, da nas je drugi tudi zares opazil in lahko varno izvedemo naš manever.

 

  1. POZNAVANJE CESTNO PROMETNIH PREDPISOV

Cestno prometni predpisi so skupek zakonov in predpisov, kateri nam omogočajo jasna pravila in enostavno komunikacijo med vsemi udeleženci v prometu. Samo dobro poznavanje cestno prometnih predpisov nam lahko omogoča varno in hkrati zabavno vožnjo s kolesom. Vsak kolesar mora razumeti, da je za sprejemanje pravih in s tem varnih odločitev pomembno poznavanje cestno prometnih pravil.