Prometna varnost v 2017

Na zadnji seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor je bilo med drugim predstavljeno tudi letno poročilo prometno varnostnih razmer. Poročilo je pripravila Policijska uprava Maribor.

 

Na območju MO Maribor je bilo v letu 2017 obravnavanih 1338 (1430) ali 6,7 % manj prometnih nesreč. V letu 2017 so se zgodile 3 (5) prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih so umrle 3 (6) oseb. 533 (540) ali 1,3 % manj prometnih nesreč se je zgodilo s telesnimi poškodbami, v katerih je 30 (34) utrpelo hudo telesno poškodbo, 673 (722) oseb pa se je lahko telesno poškodovalo.

V prometnih nesrečah so v letu 2017 umrli – 1 kolesar, 1 pešec in 1 potnik v osebnem vozilu.

Prometne nesreče s smrtnim izidom so se zgodile: na ulici Ob bregu 20 katere vzrok je bila nepravilna stran vožnje in vožnja pod vplivom alkohola kolesarja, ki je zapeljal s kolesom preko robnika pločnika na brežino reke Drave, padel v reko in umrl. Druga prometna nesreča se je zgodila na Koroški cesti 130. Vzrok prometne nesreče je bila neprilagojena hitrost in vožnja pod vplivom alkohola. V prometni nesreči je umrl potnik v vozilu, ki med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom. Tretja prometna nesreča s smrtnim izidom se je zgodila na Limbuški c. 54. Vzrok nesreče je bila neprilagojene hitrost vožnje in vožnja pod vplivom droge. V prometni nesreči je umrl pešec, ki je prečkal vozišče izven zaznamovanega prehoda za pešce v naselju.

Kot vzrok prometnih nesreč na območju Mestne občine Maribor izstopajo: premiki z vozilom 434 (432), za tem pa neupoštevanje pravil o prednosti 280 (301), neustrezna varnostna razdalja 237 (248), nepravilna stran in smer vožnje 167 (206), neprilagojena hitrost 98 (104),), nepravilno prehitevanje 18 (8), nepravilnosti pešca 10 (6), nepravilnosti na cesti 1 (5) in nepravilnosti na tovoru 1 (2).

V letu 2017 se je na območju Mestne občine Maribor delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč nekoliko zmanjšal in je znašal 6,8% (10,36%). Prav tako se je zmanjšala povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč in sicer je ta bila 1,50 (1,61) grama alkohola na kilogram krvi.

Prometna varnost otrok na območju Mestne občine Maribor se je v letu 2017, glede na samo število prometnih nesreč in glede na posledice, poslabšala.

V prometnih nesrečah je bilo udeleženih kar 52 (29) otrok, med katerimi ni bilo smrtnih žrtev. V prometnih nesrečah prav tako ni bilo hudo telesno poškodovani, 50 (23) otrok pa je bilo lahko telesno poškodovanih.

Otroci so bili v 38 (14) prometnih nesrečah udeleženi kot potniki, v 5 (8) prometnih nesrečah so bili udeleženi kot pešci in v 4 (5) prometnih nesrečah kot kolesarji. Kot vozniki mopeda so bili otroci udeleženi v 1 (0) prometni nesreči. Povzročitelji prometnih nesreč z udeležbo otrok so bili v največ primerih vozniki osebnih avtomobilov. Otroci so povzročili 7 (7) prometnih nesreč. Kot pešci so otroci povzročili 2 (3) prometni nesreči, kot kolesarji pa 3 (3) prometne nesreče.

Na območju Mestne občine Maribor so bili pešci v letu 2017 udeleženi v 78 (70) ali 11,4 % več prometnih nesrečah in kolesarji v 109 (149) ali 26,8% manj prometnih nesrečah.

V letu 2017 so pešci povzročili 10 (12), kolesarji pa 54 (79) prometnih nesreč. Zoper pešce, ki so kršili cestno prometne predpise so policisti izvedli 1078 (665) ukrepov. Zoper kolesarje je bilo izvedenih 98 (73) ukrepov.

Vozniki mopedov so bili udeleženi v 31 (23) ali 34,7% več prometnih nesrečah. Povzročili so 16 (16) prometnih nesreč. Vozniki motornih koles so bili udeleženi v 29 (25) ali 16% več prometnih nesrečah. Povzročili so 17 (11) ali 54,5 % več prometnih nesreč.

Na območju MO Maribor je bilo v letu 2017 zaradi prekoračitve hitrosti vožnje izvedenih 3153 (1909) ukrepov, zaradi vožnje pod vplivom alkohola 646 (496) ukrepov in zaradi vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi 10 (12) ukrepov. Zaradi ne uporabe ali napačne uporabe varnostnega pasu voznikov vozil je bilo izvedenih 2.773 (1.564). 1979 (756) je bilo izvedenih ukrepov zaradi uporabe naprav in opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno in vidno zaznavanje.