Kolo imamo vsi radi – KoloRad

Na Mariborski kolesarski mreži (MKM) smo se povezali z Ljubljansko kolesarsko mrežo in avstrijskima organizacijama Radlobby Kärnten in Radlobby ARGUS Steiermark in združili moči v Interreg projektu KoloRad. Ponosni smo, da je bil naš skupni projekt izbran na razpisu v prvi generaciji čezmejnih malih projektov Interreg. Projektna ekipa je izbrala ime KoloRad, saj smo se vsi takoj prepoznali v tem imenu: slovenska beseda za kolo v kombinaciji z nemško ustreznico (»Rad«). V slovenščini gre hkrati za posrečeno besedno igro, saj imamo vsi radi kolo.

Vse naštete organizacije se ukvarjamo s promocijo kolesarstva in zastopamo interese kolesarjev v svojih regijah. Delujemo kot zagovorniki in ponujamo dogodke, storitve in nasvete, povezane s kolesarjenjem. Poseben poudarek dajemo varnim in privlačnim kolesarskim povezavam, izboljšanju infrastrukture za kolesarje in spodbujanju okolju prijazne mobilnosti. Skupni cilj je izmenjava izkušenj in učenje drug od drugega, da bomo lahko uspešno združili moči za izboljšanje kolesarskega prometa v obmejnih regijah. Vsaka organizacija organizira kolesarski dogodek, v okviru katerega se bodo na delavnicah obravnavale različne teme:

Izobraževanje o varnem kolesarjenju v obmejni regiji
Organizira: Mariborska kolesarska mreža
Kje: Maribor
Kdaj: 23. – 24. maj 2024

Zagovorništvo za varne kolesarske poti, partnerstvo z nevladnimi organizacijami, poudarek na medregionalnih kolesarskih poteh
Organizira: Radlobby Kärnten/Koroška
Kje: Bleiburg / Pliberk
Kdaj: 15.-16. junij 2024

Delimo izkušnjo urbanega zagovorništva kolesarjenja v Ljubljani čez mejo
Organizira: Ljubljanska kolesarska mreža (LKM)
Kje: Kranjska Gora
Kdaj: 14. -15. september 2024

Združevanje moči – organizacijska moč z mreženjem za ustrezno kolesarsko infrastrukturo
Organizira: Radlobby ARGUS Steiermark
Kje: Bad Radkersburg / Radgona
Kdaj: 05. – 06. oktober 2024


Prvo srečanje »KoloRad« smo gostili v Mariboru med 23. in 24. majem 2024. Kolesarski aktivisti smo se pobliže seznanili s temo izobraževanja o varnem kolesarjenju v obmejni regiji. Prvi dan smo posebno pozornost namenili spoznavanju med organizacijami, saj se nas je večina prvič videla v živo. Predstavili smo delovanje in projekte MKM in Centra mobilnosti Maribor, ki ga MKM upravlja. Prav tako so se predstavile vse partnerske organizacije, da smo dobili občutek, kaj vse zares počnemo in razvila se je zelo zanimiva debata. Sledil je neformalni del srečanja, kjer smo ob prigrizkih in pijači nadaljevali zanimive kolesarske debate.

Drugi dan smo posvetili izobraževanju o varnem kolesarjenju in slovenskemu načinu izvajanja kolesarskih izpitov. Po jutranji kavi je Blaž Gamse z MKM predstavil slovenski sistem kolesarskih izpitov za otroke, od programa usposabljanja otrok za vožnjo s kolesom, sestave kolesarskega preizkusa, Koncepta usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita v osnovni šoli, pa vse do opisa ovir za spretnostni poligon, ki je požel res veliko zanimanja med avstrijskimi udeleženci. Ponovno se je razvila zanimiva debata, saj smo skozi pogovor spoznali tudi avstrijski sistem, ki je po posameznih regijah in mestih različen. Po predstavitvi smo se s kolesi odpravili do osnovne šole Toneta Čufarja, kjer smo si ogledali izvajanje kolesarskih izpitov v praksi. Najprej smo se seznanili z delovanjem lokalnega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Maribor (SPV Maribor). Predstavitev je posebej za goste iz Avstrije potekala v nemškem jeziku. Udeleženci so se seznanili z delovanjem SPV Maribor, sestavo sveta in akcijami, ki jih izvajajo. Nato nam je Mateja Lorber, učiteljica, pristojna za kolesarske izpite, predstavila portal Kolesar, preko katerega učenci opravljajo teoretični del kolesarskega izpita in s tem dokažejo, da dobro poznajo cestno prometne predpise. Malo za šalo in malo za res smo ugotovili, da je nivo znanja, ki ga morajo pokazati učenci, da uspešno opravijo teoretični del, tako visok, da ga marsikateri starš ne bi opravil. Za zaključek smo se skupaj z učenci odpravili na simulacijo kolesarskega izpita, kjer so učenci demonstrirali svoje kolesarske veščine, pridobljene tekom šolskega leta. Avstrijski kolegi so bili navdušeni! Druženje smo zaključili na skupnem kosilu, kjer smo opravili mini evalvacijo in delili osebne vtise ter se seznanili s programom za prihodnje srečanje, ki bo potekalo v Pliberku in Celovcu 15. in 16. junija 2024.


Drugo srečanje kolesarskih aktivistov je gostila organizacija Radlobby Koroška, delavnica se je odvijala 15. in 16. junija 2024 v Celovcu in Pliberku. Iz Maribora se nas je v Avstrijo s kolesarskim vlakom odpravilo sedem kolesarjev. Združili smo prijetno s koristnim in tako še pred uradnim pričetkom delavnice odkolesarili iz Pliberka v Celovec. Uradno srečanje je pravi dan potekalo v Celovcu, kjer smo dodobra spoznali delovanje, način organiziranja in projekte Radlobby Koroška. Zelo zanimiva je njihova kampanja “Politični barometer”, v sklopu katere pozovejo kandidate/stranke na volitvah, da se

opredelijo do kolesarskih tematik. Posebej bi izpostavili akcijo “Kidical mass” pri kateri gre za zelo uspešno otroško kolesarsko parado. Podobno kot MKM tudi Radlobby Koroška izvaja različne monitoringe, od infrastrukture, do kolesarskih parkirišč na pomembnih uradnih in prostočasnih ustanovah (šole, bolnice, poletna kopališča, železniške postaje). Eden izmed ključnih partnerjev Radlobby Koroška v borbi za boljšo kolesarsko infrastrukturo so lokalne in regionalne turistične organizacije, ki so prepoznale velik potencial kolesarskega turizma. Glavni vir dohodka Raddlob Koroška, ki spada pod krovno organizacijo Radlobby Avstrija, so članarine, katere omogočajo članom med drugim tudi kolesarsko zavarovanje, ki je v teh časih še na mestu. Sledila je predstavitev Klima- und Energie- Modellregionen (KEM) – regionalna partnerstva za trajnostne spremembe mobilnosti. Zvedeli smo, kako se na regionalni ravni Radlobby Koroška povezuje in izvaja projekte skupaj s KEM, od akcij v sklopu Evropskega tedna mobilnosti do drugih akcij za razvoj kolesarske kulture. Radlobby Koroška sodeluje tudi pri izvajanju projekta MOBIREG – Projekt za trajnostno mobilnost na podeželju. V sklopu projekta so tako skupaj s člani izvedli monitoring vseh kolesarskih povezav iz okoliških vasi do železniških postaj v regiji s pripadajočo infrastrukturo za parkiranje koles. Same Avstrijske železnice so priznale, da ima Radlobby sedaj boljše podatke o infrastrukturi kot oni sami! Predstavitvam je sledilo druženje in spoznavanje vseh udeležencev iz drugih organizacij. Drug dan delavnice je bil namenjen tehnični vožnji s kolesi. Z vlakom smo se odpravili iz Celovca v Sinčo vas, kjer smo si ogledali prenovoljeno železniško postajo, ki stoji na progi, ki bo ob dokončanju povezovala Celovec in Gradec s hitro železnico. S kolesi smo se nato odpravili na ogled nove in potencialne kolesarske infrastrukture v Podjuni – območju ob novi železniški povezavi in v obmejni regiji v okolici Pliberka. Na železniški postaji v Pliberku smo si stisnili roke, objeli in poslovili a ne za dolgo, saj se bomo že v septembru videli v Ljubljani in Kranjski Gori na delavnici na temo “deljenja izkušn urbanega zagovorništva kolesarjenja v Ljubljani čez mejo”. Več o delavnici v Ljubljani in Kranjski Gori ter prijavni obrazec najdete tukaj.

KoloRad-Koroska-4

00102022

KoloRad-Koroska-5

00102022

KoloRad-Koroska-7

00100055

KoloRad-Koroska-8

00102022