Napotki: policijske kontrole kolesarjev

Vsako leto v času povečanega števila kolesarjev na ulicah slovenskih mest, se pojavijo tudi policijske kontrole, ki so namenjene bolj poostrenemu nadzoru prometa kolesarjev. Z njimi se marsikdo ne strinja, saj je s tem povezano tudi kaznovanje, vendar je po drugi strani nadzor sestavni del funkcionalnega prometnega sistema. Da bi se izognili srečanjem s predstavniki policije, podajamo nekaj osnovnih napotkov, ki vas bodo obvarovale pred morebitnimi kaznimi, hkrati pa zagotavljajo vašo varnost tudi sicer, ko ste na kolesu.

Policija v sklopu akcij daje največji poudarek na:

– vožnji po cesti tam, kjer je kolesarska steza, kolesarski pas ali kolesarska pot,

– vožnji dveh ali več kolesarjev po cesti vzporedno,

– vožnji po cesti ali prometni površini za kolesarje v nasprotno smer,

– vožnji po nepravilni strani ceste, nepravilni prevoz oseb ali predmetov na kolesu,

– vožnji s kolesom po cesti ali delu ceste, kjer je to prepovedano,

– neupoštevanju svetlobnih prometnih znakov,

– psihofizičnemu stanju kolesarjev,

– uporabi mobilnih telefonov ali drugih naprav med vožnjo,

– neustrezni osvetljenosti koles, neuporabi kolesarskih čelad pri otrocih in mladoletnikih.

Po podatkih policije so med kolesarji najbolj ranljivi starejši udeleženci. Statistični podatki namreč kažejo, da so v prometnih nesrečah najpogosteje udeleženi kolesarji, starejši od 65 let, saj so pogosto premalo pozorni na vozila, ki jih prehitevajo, slabše slišijo, vidijo in počasneje ustrezno reagirajo. Starostne spremembe vključujejo tudi zmanjšano sposobnost okrevanja po težjih poškodbah.

V primeru, da je kolesar vozil pod vplivom alkohola in v meji dovoljenega, a je kazal prej omenjene motnje, ga lahko policist oglobi s kaznijo v višini 300 evrov. Če ima kolesar v krvi več kot 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, ga čaka kazen v višini 600 evrov, če ima več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, dobi globo v višini 900 evrov. Za tiste, ki imajo več kot 1,10 grama alkohola na liter krvi oziroma več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pa je predvidena kazen 1200 evrov. Enako velja za voznike motornih vozil, kot so motorna kolesa in osebna vozila, vendar se voznikom motornih vozil izrečejo tudi kazenske točke, med tem ko te za ljudi na kolesih niso predvidene.

Najpogostejši vzroki za nesrečo pri kolesarjih so:
– nepravilna stran in smer vožnje (vozijo preblizu roba vozišča ali celo po nasprotni polovici), kar je pogosto povezano tudi z vožnjo pod vplivom alkohola,
– vožnja pod vplivom alkohola,
– neupoštevanje pravil o prednosti (največkrat na križiščih, saj pozabljajo, da tamkajšnji “stop” znak ali znak “križišče s prednostno cesto” velja tudi zanje, in ne le za voznike motornih vozil,
– pogostokrat hitrosti ne prilagodijo stanju in lastnostim ceste, še posebej na
posameznih odsekih cest z večjim naklonom,
– pogosto vožnjo kolesarjev ovirajo nepravilno parkirana vozila.