Učenje vožnje kolesa

Kadar otrok še ne zna vozit kolesa, se mu moramo posvetiti z posebej pripravljenim programom, vajami in igrami. Učenje vožnje kolesa ne sme predstavljati stresa, saj bomo lahko le tako postavili ustrezne temelje za pozitiven odnos otroka do kolesarjenja.

Vsak otrok ima, ne glede na starost, različno razvite motorične sposobnosti in nivo kolesarskega predznanja, zato moramo tudi pri otrocih, ki še ne znajo sami voziti kolesa, ugotoviti njihove sposobnosti. Temu nato tudi prilagodimo postopek učenja vožnje s kolesom.

  1. Osnovni pogoji
  2. Učenje kolesarjenja otroka brez predznanja
  3. Učenje kolesarjenja otroka, ki je že vozil pogaljalček
  4. Otrok je že vozil prevozno sredstvo s pedali