Prometna varnost v 2017

Na zadnji seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor je bilo med drugim predstavljeno tudi letno poročilo prometno varnostnih razmer. Poročilo je pripravila Policijska uprava Maribor.   …